Bank bij overlijden, wat met de bank bij overlijden?

Wat met de bank bij overlijden?

Uw bankrekening is niet langer geblokkeerd na een overlijden.

bank bij overlijdenWat met de bank bij overlijden?  Neem na een overlijden zo snel mogelijk contact op met bankinstelling(en) waar de overledene rekeningen of tegoeden staan. Zij zullen snel vragen naar het uittreksel van de akte van overlijden, die uw begrafenisondernemer aan u zal overhandigen. Let op: de begrafenisondernemer krijgt deze uittreksels pas bij aangifte van overlijden, dit kan meerdere dagen duren alvorens de familie over deze uittreksels kan beschikken.

Na overlijden komt 5000 euro vrij op de bankrekening

Sinds 2010 worden rekeningen van een overledene en zijn of haar partner niet langer geblokkeerd. Dat leidde in het verleden, vooral bij een onverwacht overlijden soms tot schrijnende situaties, waarbij nabestaanden wekenlang zelfs geen geld hadden om boodschappen te doen. Mensen hebben door het gebruik van bankkaarten immers steeds minder cash in huis. Vanaf maandag kan de langstlevende tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat, vrij afhalen, weliswaar tot een plafond van 5.000 euro.

Mensen hebben dezer dagen de gewoonte om met hun bankkaart te betalen en hebben zo veel minder cash in huis. Vanaf maandag kan de langstlevende tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat, vrij afhalen, weliswaar tot een plafond van 5.000 euro.

Opgepast: de banken controleren niet of het u al dan niet 5.000 euro afhaalt. Wie meer dan 5.000 euro afhaalt, is vervolgens verplicht de erfenis te aanvaarden, ook al bestaat die alleen uit schulden. Ook vervalt automatisch de mogelijkheid om de erfenis ‘onder voorbehoud van boedelbeschrijving’ te aanvaarden. Andere erfgenamen kunnen bovendien eisen dat het te veel afgehaalde bedrag van de erfenis van de partner wordt afgetrokken.

 

Back to top button