De Notaris, de erfenis

De notaris en de nalatenschap, erfenis

Het is aan te raden ook de notaris zo snel mogelijk na een overlijden te contacteren. Bij hem kan u terecht voor een aantal juridische afhandelingen met betrekking tot het overlijden. Voor alle vragen omtrent testament kan u bij de notaris terecht. Het is daarom nuttig hem in te schakelen.

De notaris kan nagaan of er bij hem een testament werd opgemaakt door de overledene. Het is van uiterst belang dat de notaris snel na het overlijden, niet na de uitvaart, maar voor de uitvaart, gecontacteerd wordt.

Waarom?

Lamp van de notarisHet testament kan richtlijnen bevatten over de lijkbezorging van de overledene. Betreffende de keuze: begraven of crematie.

De notaris kan hiervoor het Centraal Register van Uiterste Wilsbeschikkingen van Testamenten raadplegen. Dit register wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen. Authentieke, notariƫle testamenten.

Ook eigenhandige, onderhandse testamenten die in bewaring zijn gegeven bij een notaris, kunnen aldus steeds teruggevonden worden, net zoals huwelijksovereenkomsten waarbij de aanstaande echtgenoten elkaar voor het geval van overleving het geheel of een gedeelte van de goederen waaruit hun nalatenschap zal bestaan, toewijzen, en die afwijken van de gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen.

Bij een vermoeden van de aanwezigheid van een testament van de overledene, moeten de familieleden dit zelf zoeken. Hetzij in het sterfhuis of elders.

De nalatenschap

De nalatenschap kan bij vermoeden van schulden verworpen worden. Ook als men niet zeker is kan men de nalatenschap laten inventariseren door de notaris en ze alsnog verwerpen. U hoeft dus niet de nalatenschap te aanvaarden.

De drie mogelijkheden op een rij gezet:

  • nalatenschap zuiver aanvaarden
  • nalatenschap laten inventariseren door de notaris en dan beslissen
  • nalatenschap verwerpen

Zowel voor de onmiddellijke verwerping als voor de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, moet u een schriftelijke verklaring ondertekenen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, van de plaats waar de erfenis is opengevallen.

Let op: als u bij overlijden van bv. uw vader, iets van de inboedel van uw vader in het ouderlijk huis meteen na overlijden meeneemt, alvorens de notaris de inventarisering heeft kunnen opmaken, aanvaardt u de volledige erfenis ongeacht deze schulden of waarde bevat.

Als u na maximum drie maanden en 40 dagen helemaal niets gedaan heeft, d.w.z. de erfenis niet aanvaard noch verworpen heeft, dan voorziet de wet dat u de erfenis aanvaardt, met de eventuele schulden ervan.

Voor meer informatie over testamenten klikt u hier

Informatie over successierechten en nalatenschap: notaris.be

Back to top button