Een autopsie

Wat is een autopsie en waarom wordt het gedaan?

mortuEen ander woord voor autopsie is inwendige lijkschouwing. Er is een verschil tussen een gerechterlijke lijkschouwing of een klinische lijkschouwing. Gerechterlijk wordt verplicht uitgevoerd in opdracht van de overheid en klinisch betekent in opdracht van behandelende arts of familie.

Het inwendig onderzoeken van het lichaam om zo de doodsoorzaak te achterhalen kan een belangrijke sleutelrol spelen in moordzaken of andere overlijdens waar men niet exact weet wat er gebeurd is.

Verschillende stappen

Eerst wordt het lichaam uitvoerig uitwendig onderzocht. Dit noemt met den uitwendige lijkschouwing. Nadien worden alle organen macroscopisch, dat wil zeggen met het blote oog, bekeken en onderzocht. Bij een klinische autopsie worden de bevindingen getoetst aan die van de arts, waarna een algemene conclusie of bespreking wordt neergeschreven. Regelmatig duiken er tijdens een autopsie onverwachte elementen op die een ander licht werpen op de doodsoorzaak. Bijvoorbeeld een kwaadaardige tumor die niet bekend was, of een infectiehaard.

Gerechterlijke procedure

Een gerechterlijke autopsie verschilt in wezen niet zoveel van een klinische lijkschouwing. Het verschil zit hem in het feit dat er meer mensen aanwezig zullen zijn bij een gerechterlijke lijkschouwing. Naast de wetsdokter en zijn assistent is dat de fotograaf van het Laboratorium voor Wetenschappelijke en Technische Politie, bij een zichtbare moord ook de onderzoeker van de moordsectie van de federale of lokale politie en heel uitzonderlijk de magistraat. Daarnaast wordt soms een beroep gedaan op een tandarts, een wapendeskundige of – bij verkeersongevallen – een verkeersdeskundige.
‘Soms komen er nog andere specialisten aan te pas. Is er bijvoorbeeld sprake van een zwaar hersenletsel, dan worden de hersenen onderzocht in het Born Bunge Instituut aan de UIA.

De duur en reden

Daar een gerechterlijke lijkschouwing heel uitgebreid is en ook gefotografeerd wordt, kan zo een autopsie tot vijf uur in beslag nemen. Het verschil in tijd ten opzichte van een klinische autopsie is het feit dat men bij een gerechterlijke autopsie op enorme kleine details zal letten om het onderzoek zoveel mogelijk te voeden met mogelijke sporen.

Vrijgeven van de overledene

Na de autopsie wordt het lichaam weer toonbaar gemaakt. Dat moet ook, want sinds de wet-Franchimont mogen nabestaanden ook na een gerechtelijke autopsie het lichaam nog zien.
Een licht ontbonden overledene kan zelfs nog gereconstrueerd worden. In sommige gevallen mag de familie het stoffelijk overschot ook voor de autopsie zien, maar dan zien ze het wel in de staat dat het gevonden is. De magistraat mag overigens weigeren om het lichaam voor de lijkschouwing vrij te geven. Het is immers perfect mogelijk dat de dader komt kijken, en zelfs bepaalde sporen uitwist.

Na het vrijgeven van het lichaam door de instanties kan de familie een definitieve datum op de uitvaart plakken en de begrafenisondernemer de opdracht geven om uw dierbare overledene over te brengen naar zijn funerarium of lokaal mortuarium zodat u hem of haar nog een laatste groet kan brengen.

Back to top button