Een Gebedsdienst of woorddienst

Een gebedsdienst die niet altijd door een priester wordt voorgegaan

Een gebedsdienst of woorddienst

Door een steeds groter gebrek aan priesters, krijgen we bij een uitvaart veel meer te maken met een gebedsdienst. Een gebedsdienst is anders dan een klassieke eucharistieviering. Enkele belangrijke gebruiken van de eucharistiedienst vallen weg bij de gebedsdienst. Zo is er bijvoorbeeld geen consecratie meer, het moment waarop brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus.

Dit komt door het feit dat de gebedsleiders dit niet mogen uitvoeren. Een gebedsdienst omvat wel nog veel andere aspecten van een klassieke eucharistieviering. Zo is er nog altijd een offergang, wordt er een evangelie voorgelezen en vele andere aspecten van de eucharistie.

Wanneer de consecratie wegvalt, is er plaats om bijvoorbeeld een ‘lichtritus’ te houden. Een lichtritus is een moment waarop de gebedsleider of zelfs de familieleden kaarsen aansteken, onder begeleiding van tekst dat wordt voorgelezen. Elke kaars heeft dan een andere symboliek.

Dit maakt extra ruimte voor tekst en muziek naar keuze van de familie of nabestaanden. Zo kan men de uitvaart alsnog wat personaliseren. Een uitvaart die wordt voorgegaan door een leek , een diaken of gebedsleider, is een gebedsdienst. Al gebeurt het nog vaak dat op vraag van de rouwende familie, een priester voorgaat in een gebedsdienst. In bepaalde regio’s is een gebedsdienst, standaard bij een uitvaart. Dit per beslissing van het bisdom.

Back to top button