Een kerkelijke of burgerlijke uitvaart

Een kerkelijk of burgerlijke uitvaart, wat is het verschil?

Tussen een kerkelijke of burgerlijke uitvaart zit veel verschil.

Eerst en vooral wordt een kerkelijke uitvaart veelal in een kerk gehouden. De burgerlijke uitvaart wordt dan weer in een aula gehouden. Al dan niet in de aula van een begrafenisondernemer of crematorium.

Een kerkelijke uitvaart van de Rooms-Katholieke Kerk, kan enkel plaatsvinden in een kerkgebouw. Slechts een zegening van het stoffelijk overschot, bijvoorbeeld bij het kisten van de overledene, kan plaatsvinden in het funerarium van de begrafenisondernemer of bij de nabestaanden thuis. Een volledige kerkelijke uitvaart met een voorganger van de Rooms-Katholieke Kerk, zal nooit kunnen plaatsvinden in een aula of funerarium van de begrafenisondernemer of crematorium.

Vertakkingen binnen een geloof maken plaats voor alternatieven

Er zijn natuurlijk altijd vertakkingen binnen een geloof. Zo zijn er alternatieven voor de Room-Katholieke Kerk en niet altijd zonder succes. Zo voeren organisaties zoals “Rent a priest” vele huwelijk of uitvaarten uit. Christelijke uitvaarten vinden vaak plaats in aula’s van begrafenisondernemers. Deze worden voorgegaan door mensen die geen deel uitmaken van de Rooms-Katholieke Kerk.

De burgerlijke uitvaart vindt plaats in een aula. Een crematorium, begrafenisondernemer of zelfs feestzalen verhuren hun aula of zaal om er uitvaarten in voor te gaan. Het grote verschil met een burgerlijke uitvaart is de invulling van een uitvaart. Je hebt de vrijzinnige uitvaart en de uitvaart die volledig door de nabestaanden wordt samengesteld. Voor dat laatste wordt het meest gekozen.

Net zoals alles binnen de uitvaartsector, is veel regio gebonden. Zo zal men in grootsteden veel meer burgerlijke plechtigheden houden dan op het platteland. Dit is net hetzelfde met het verschil tussen crematie en begraven. De uitvaart die door de nabestaanden volledig kan worden ingevuld qua muziek en tekst, een levensverhaal, zal naar alle waarschijnlijkheid nog meer gekozen worden in de toekomst.

Voorgangers van de Kerk die het niet nauw nemen met regels van het Bisdom

De Rooms-Katholieke Kerk verbiedt de eigen voorgangers, priesters, gebedsleiders om voor te gaan in de aula van de begrafenisondernemer of aula van het crematorium. Al is de realiteit geheel anders en gebeuren er plechtigheden in aula’s van begrafenisondernemers of crematoria voorgegaan door voorgangers van de Kerk. Hiervoor ontvangen sommige parochies geen kerkrecht vergoeding. De voorgangers in kwestie ontvangen vaak geld van de begrafenisondernemer, zodat het volledig los staat van de Kerk. Onlangs heeft het Bisdom van Antwerpen hun voorgangers op de vingers getikt.

Back to top button