Uitvaartgids

Erfrecht, enkele begrippen

Erfrecht, enkele begrippen

Erfrecht en zijn begrippen, een woordje uitleg.

Binnen het erfrecht komen nogal wat onderwerpen en termen voor die niet alledaags zijn. Daarom een woordje uitleg bij deze moeilijke woorden.

 • ascendenten: de erfgenamen in rechte, opgaande lijn (ouders, grootouders
  enzovoort)
 • descendenten: de erfgenamen in rechte, neergaande lijn (kinderen, klein-
  kinderen enz)
 • devolutie: de aanduiding wie de erfenis zal krijgen
 • erfenis: het vermogen van de overledene, vanuit het standpunt van de
  verkrijger, te erven
 • erflater of de cujus: de overleden persoon die een erfenis nalaat
 • erfgenaam: de persoon die het vermogen van de erflater verkrijgt
 • graad: trap van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam
 • legaat: het voorwerp van het testament of datgene wat u via een testa-
  ment verkrijgt
 • legataris: de begunstigde in het testament
 • nalatenschap: het vermogen van de overledene
 • plaatsvervulling: het optreden in de plaats, in de graad en in de rechten van
  de overleden bloedverwant
 • orde: de groep erfgenamen die, gebaseerd op de aard van de bloedver-
  wantschap, een andere groep erfgenamen uitsluit.
 • testateur: persoon die een testament opstelt

 

©Uitvaartvlaanderen.be РOvername van onderwerp, tekst, foto of een gedeelte ervan is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button