Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring om gelden vrij te maken, erfrechtverklaring niet meer bij de gemeente

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft.

Dit betekent dat de gemeente hiervoor niet meer bevoegd is.

 

Volgens artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek (in werking sinds 29 mei 2009) kan je overgaan tot de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

–   een akte van bekendheid door de notaris

–   een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën

Naar aanleiding van de recente administratieve vereenvoudiging is het ook mogelijk om eenattest van erfopvolging op te vragen bij het lokale registratiekantoor. Voor rekeningtegoeden lager dan 50.000 euro kan het lokale registratiekantoor kosteloos een attest van erfopvolging afleveren.

Wetgeving

Alle informatie vindt u terug op volgende websites:

http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/family/decease/bank-account.htm

http://www.belgium.be/nl/belastingen/nalatenschap/

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren_van_bankrekeningen#q2

Back to top button