Grafconcessies

Grafconcessies heb je in verschillende vormen en uitvoeringen

Een concessie is een aangekochte rustplaats op het kerkhof. Dit kan gaan over een grondconcessie, columbariumconcessie of eventueel een urneveldconcessie.

Een concessie kan niet meer voor “eeuwig” worden aangegaan. Het kan enkel nog tot maximum 50 jaar verleend worden. Beginnend vanaf minimum 15 jaar.

Is een grafconcessie verplicht?

Niemand is verplicht om een concessie aan te gaan. De normale grafrust duurt maar 10 jaar, daarna kan de gemeente beslissen om het graf te verwijderen. Indien u overlijdt of ingeschreven bent in een bepaalde gemeente, is de gemeente verplicht u kosteloos te begraven. Dat wil zeggen dat u wordt begraven op de ‘gewone lijn’.

Deze ‘gewone lijn’ is een graf voor één persoon en kan niet zomaar verlengd worden zoals bij een concessie.  Indien u de stoffelijke resten toch wil behouden na deze tien jaar grafrust, kan u best contact opnemen met uw begrafenisondernemer, die op zijn beurt de gemeente zal contacteren om eventueel een ontgraving te voorzien met alle kosten die daaraan verbonden zijn.

Als u een concessie aangaat, bent u op zijn minst 15 jaar gerust. Tenminste als u een concessie van 15 jaar bent aangegaan. Is de concessie aangegaan voor 25 jaar, bent u voor 25 jaar gerust. De gemeente alwaar uw dierbare begraven ligt, bepaalt voor hoeveel jaar de concessie kan duren op hun kerkhof. Het is echter wel aan te raden voor de begrafenis een concessie aan te gaan, anders wordt uw dierbare begraven op een plek dat de gemeente zelf bepaalt.

De locatie van de concessie op de begraafplaats

Als u een concessie aangaat, kan u samen met de grafmaker of een vertegenwoordiger van de gemeente, een kijkje gaan nemen op het kerkhof zelf, alwaar u uw dierbare wilt laten begraven of liever waar u zelf begraven of bijgezet wilt worden. Vele mensen doen dit bij leven, op gezegende leeftijd, zodat hun plekje alvast gereserveerd is. Andere mensen kijken er tegenop en willen er niet van weten.  Men kan niet zomaar lukraak zelf een plek uit kiezen op een begraafplaats.  Het is veelal aansluiten in de rij die op dat ogenblik actief is.

Wat je wel moet weten is dat, als u of uw dierbare, overlijdt of woont in een andere gemeente dan de gemeente alwaar u of uw dierbare wordt begraven, dat de kost van een concessie aanzienlijk hoger ligt. Deze kost kan echter wel hoog oplopen en zo het duurste item van de totale uitvaartkost worden. Dit naargelang de plek op het kerkhof en welke gemeente de concessie aangegaan wordt.

Back to top button