Grafschrift of epitaaf

Een grafschrift op een grafmonument bevat soms tekst

De grafsteen of grafmonument kan tekst bevatten. Deze tekst noemt men het grafschrift of epitaaf. Het schrift is aan de overledene gewijd en in de grafsteen gegraveerd of op de grafsteen geplaatst.

Meestal wordt de overledene geëerd in het grafschrift. Wat ook wordt gebruikt zijn Bijbelteksten die op het graf worden opgenomen, of alléén de letters R.I.P (Requiescat in pace, Latijn voorrust in vrede).

De traditie van de grafschriften is al eeuwen oud. Bepaalde grafschriften zijn als poëzie of literatuur. Het kan gaan om zelfspot, morbide humor of politieke kritiek. Soms kunnen grafschriften erg opvallen over hoe de mensen naar de dood keken.

Er bestaat een grafschrift dat luidt:

” Blij dat ik er nu eindelijk niet meer ben “

Back to top button