Grafsymboliek, de verschillende vormen van symbolen op een graf

Grafsymboliek, wat is dat?

Gesluierde urn, komt vaak voor op vele Europese begraafplaatsen

pijltjeGrafsymboliek, wat houdt dat in? Een van de meest voorkomende grafsymbolen is de afgedekte urn. In de klassieke oudheid stond het symbool voor dood en rouw. Het woord urn is afkomstig van het Latijnse ‘urna’ van het werkwoord ‘urere’ dat verbranden betekent. Een urn op een grafmonument is vaak half bedekt door een rouwsluier. Een sluier of draperie betekent zich afwenden van de buitenwereld. Een sluier, gedrapeerd om een asurn, symboliseert het afdekken of bedekken van het leven.

Afgebroken zuil

pijltjeDe afgebroken zuil staat veelal symbool voor het plots afgebroken leven. Vaak een jong leven. Het aardse leven zeer plots beëindigd.

Ketting

pijltjeEen ketting staat symbool voor verbondenheid, hier afgebeeld op het kruis. De ketting is verbroken, door de dood. Van elkaar losgemaakt.

Slang en schaal

pijltjeDe symboliek van deze afbeelding, de slang en de schaal staat symbool voor het beroep van apotheker.

Back to top button