Grafzorg – Grafonderhoud

Grafzorg of grafonderhoud is belangrijk voor het behoud van de grafconcessie

kerkhof grafGrafzorg of grafonderhoud is belangrijk. Het is zo dat de gemeente verantwoordelijk is voor zijn kerkhof of kerkhoven. Ze onderhouden het kerkhof. Maar de graven zelf worden niet door de gemeente onderhouden.

Daar moet u zelf voor instaan. Als het graf echter erg verwaarloosd is, kan de gemeente echter het bevel geven tot opknappen en indien het niet gebeurt, dat het graf zal worden weggenomen. Dit geldt enkel voor de geconcedeerde graven. Mensen die geen concessie zijn aangegaan hoeven zich hierover geen zorgen te maken, daar de grafrust minimum 10 jaar bedraagt.

 

Vergeten graf, vergeten mens?

Vaak gaat het hier over mensen die al lang geleden begraven zijn. Waarvan ook de dichte familie van overleden is. Verdere familie en jonge mensen weten soms niet dat er ergens nog verre familie begraven ligt. Zo kan er echter niet voor het graf gezorgd worden.

 

Grafzorg, u kan het ook laten uitvoeren

De dag van vandaag bestaan er vele gespecialiseerde bedrijven die het onderhoud van uw familiegraven voor zich nemen. Zeker wanneer de eerste november er aankomt. Deze bedrijven kunnen de beplanting dat op de graven voorzien is onderhouden en ook de grafstenen of monumenten proper en netjes houden. Zoekt u zo een bedrijf? klik hier

 

Wat zeggen de decreten over verwaarlozing?

Artikel 10 bepaalt dat verwaarlozing vaststaat als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. Die verwaarlozing wordt geconstateerd in een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde of van het bevoegd orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband die een jaar lang bij de ingang van de begraafplaats en bij het graf aangeplakt blijft.

Als er, na het verstrijken van de termijn voor de aanplakking van de voormelde akte, vastgesteld wordt dat er geen enkel herstellingswerk werd uitgevoerd, dan kan er een einde gesteld worden aan het recht op de concessie. Er dient onderstreept te worden dat de terugneming van de concessie hier echter facultatief is, terwijl ze verplicht is als er geen aanvraag tot hernieuwing is.

De gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband moet met grote omzichtigheid van die mogelijkheid gebruik maken. In geen geval kan er sprake zijn van terugneming als de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband zich bij contract tot het onderhouden van het graf heeft verbonden.

De onderhoudsverplichting doet geen afbreuk aan de taak tot inrichting van de begraafplaatsen door de gemeentelijke of intergemeentelijke overheid. De gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband moet de orde en de openbare veiligheid op de begraafplaats handhaven, zodat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan personen en monumenten ten gevolge van het gebrek aan onderhoud van geconcedeerde graven.

Zo heeft de rechter geoordeeld dat de aansprakelijkheid van de gemeente op het spel stond voor de schade berokkend aan een voorbijganger door een losgekomen steen van een niet-onderhouden grafconcessie, aangezien deze belast is met de politie over de begraafplaatsen en derhalve moet zorgen voor het handhaven van de orde en de veiligheid op die plaatsen (Hof van Beroep Luik, 16 juni 1993).

Back to top button