Archief

Her- en nevenbestemming van kerkgebouwen

Her- en nevenbestemming van kerkgebouwen

De her- en nevenbestemming van kerkgebouwen, een ontwerpdecreet

her-en-nevenbestemming kerkgebouwenDe her- en nevenbestemming van kerkgebouwen is door de Vlaamse regering bekeken. Ze heeft een ontwerpdecreet rond de subsidiëring van gebouwen voor erediensten goedgekeurd. Het decreet maakt het mogelijk dat lokale besturen en kerkfabrieken subsidies krijgen voor de her- of nevenbestemming van kerkgebouwen. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois bekendgemaakt.

Eerder lanceerde Bourgeois al zijn conceptnota “de toekomst van de parochiekerk”. Daarin spoorde hij de lokale besturen aan om na te denken over de mogelijke her- of nevenbestemming van parochiekerken die niet meer of nog nauwelijks gebruikt worden. Uit voorlopige cijfers van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) blijkt dat er voor 9 procent of 165 van de 1.850 Vlaamse parochiekerken herbestemmingsplannen bestaan.

Het nieuwe decreet regelt de subsidiemogelijkheden voor wanneer het kerkgebouw een compleet nieuwe bestemming krijgt (herbestemming) of wanneer het gebouw er naast de eredienst een functie bijkrijgt (nevenbestemming). “Er zijn in Vlaanderen al prachtige voorbeelden van herbestemming, denk bijvoorbeeld maar aan de overdekte begraafplaats in de voormalige kerk van Ulbeek of het hotel Patershof in Mechelen”, legt minister Bourgeois uit. “Maar ik wil ook initiatieven ondersteunen waarbij de kerk wordt behouden, maar er aanpassingen gebeuren die een nevenbestemming mogelijk maken”.

Mogelijke nevenbestemmingen zijn er genoeg, bijvoorbeeld een lokaal voor culturele verenigingen, een repetitieruimte voor muziekliefhebbers, enz… Het ontwerpdecreet wordt nu voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

6/3/2013 ©Uitvaartvlaanderen.be – bron: belga

Share/Bookmark

Overname van onderwerp, tekst, foto of een gedeelte ervan is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Mag ik begraven worden op eender welke begraafplaats?

Subsidieregeling voor crematoria aangepast

Vlaamse vrouw wint de internationale Happy-Coffin wedstrijd

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button