Uitvaartgids

Lichaamsafstand

Lichaamsafstand

Na uw overlijden, kan uw lichaam geschonken worden aan de wetenschap.

Dit moet u echter te kennen gegeven hebben bij leven, dat u daarvoor de toestemming geeft. Uw lichaam wordt overgebracht, binnen de 48 uur na overlijden, naar de Universiteit. Dit in een houten kist. Een begrafenisondernemer, naar uw keuze, zal dit kisten en vervoer op zich nemen. De kosten voor dit vervoer, kisting, begrafenis of crematie na teruggave van het lichaam zijn ten laste van de erfgenamen. Meestal houdt de familie, na donatie, nog een herdenkingsdienst ter nagedachtenis van het overlijden. Vaak gestelde vragen over lichaamsdonatie:

 • Wie kan zijn lichaam schenken?
  Lichaamsdonatie is mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er is geen maximum leeftijdsgrens.
 • Voor welke doeleinden wordt het lichaam gebruikt?
  De lichamen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderwijs aan studenten van de Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Het aanleren van nieuwe chirurgische technieken, alsook wetenschappelijk onderzoek wordt eveneens uitgevoerd op de lichamen.
 • Wat gebeurt er met het lichaam na het onderzoek?
  Medisch onderwijs en anatomische studies kunnen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Daarna wordt het lichaam vrijgegeven.
 • Kan men een vergoeding voor lichaamsdonatie krijgen?
  Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen voorzien worden voor lichaamsdonatie.
 • Kan het lichaam opgeëist worden als de familie weigert?
  In de meeste gevallen wordt de wil van de overledene gerespecteerd. Het gebeurt zelden dat de familie omwille van omstandigheden afziet van de overeenkomst. Juridisch kunnen wij niemand verplichten tot de uitvoering van de gemaakte overeenkomst.
 • Kan ik bij bedenkingen mijn wens voor lichaamsafstand opnieuw intrekken?
  Het testament voor lichaamsafstand is niet bindend, het drukt enkel uw wens uit van hetgeen er bij overlijden moet gebeuren. U hebt ten alle tijde het recht om deze wens te herzien door een schriftelijke mededeling hierover naar onze dienst te sturen.
 • Zijn er kosten voor de familie?
  Ja. De kosten van de begrafenisondernemer zijn ten laste van de nabestaanden.
 • Kan mijn lichaam geweigerd worden?
  Ja. Er zijn verschillende redenen waarom een lichaam kan geweigerd worden:

  • indien het lichaam niet binnen 48u na overlijden naar onze dienst gebracht werd
  • verkeersongeval (tenzij balseming nog kan uitgevoerd worden)
  • lichaam waarop een lijkschouwing werd uitgevoerd
  • orgaandonatie (zie ” Kan ik én orgaandonatie én lichaamsdonatie doen? “)
  • besmettelijke ziekten zoals: hepatitis, AIDS, tuberculosis, Creutzfeldt-Jacob of andere overdraagbare spongiform encephalopathiëen (prion ziekten van het centraal zenuwstelsel), huidinfecties zoals shingles (Herpes zoster) of methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA)

  Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom een lichaam niet geaccepteerd wordt. Men moet begrijpen dat het al dan niet aanvaarden van een lichaam voor schenking aan de Universiteit beslist wordt na overlijden.
  Om onnodig verdriet en teleurstelling bij de nabestaanden te vermijden, is het goed dat ook zij op hoogte zijn van deze voorwaarden.

 • Kan er een begrafenisceremonie plaatsvinden?
  Ja. Een begrafenisceremonie kan op vrij een conventionele manier gebeuren, echter zonder het stoffelijk overschot. In samenspraak met de familie en de begrafenisondernemer kan er geopteerd worden voor bvb. een foto of dergelijke.
 • Kan ik én orgaandonatie én lichaamsdonatie doen?
  Orgaandonatie heeft voorrang op lichaamsdonatie. Voor meer info of telefonisch op het nummer 09/332 32 30
 • Kan de familie een rapport met medische bevindingen of pathologieën krijgen?
  Neen. Aangezien we geen autopsie uitvoeren zullen er geen verslagen gemaakt worden. De lichamen zijn grotendeels ten dienste van het medisch onderwijs en er wordt geen enkel verslag met pathologische bevindingen bijgehouden.
 • Kan ik het lichaam van iemand anders schenken, b.v. echtgenoot of echtgenote?
  Dit is niet mogelijk zolang de donor in leven is. Het is echter wel mogelijk om na het overlijden een contract op te stellen voor lichaamsafstand. Dit gebeurt meestal door de meest aanverwante familie.
 • Waar gebeurt het onderzoek?
  De onderzoeken worden gedaan aan de universiteit, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
 • Moet het lichaam begraven of gecremeerd worden?
  Wettelijk gezien moet ieder persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister, begraven of gecremeerd worden.
  De begrafenis gebeurt normaliter in de gemeente waar de persoon gedomicilieerd is. Echter, wie verkiest in Gent begraven te worden, moet concessierechten betalen (verdere inlichtingen bij de Stad Gent, dienst bevolking, bureau overlijdens.)
 • Heeft de universiteit een eigen begrafenisondernemer?
  Neen. De keuze van begrafenisondernemer wordt gemaakt door de schenker of familie.
 • Wie kan er als testamentaire uitvoerder aangesteld worden?
  De keuze is hierin vrij. Meestal is dit iemand die dicht bij de persoon staat, zoals een familielid, de huisarts of een andere vertrouwenspersoon,…

Voor meer informatie geven wij graag deze website mee:

www.lichaamsafstand.ugent.be

Vrije Universiteit Brussel

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ook
Close
Back to top button