NieuwsVraag en Antwoord

Mag men een graf zomaar verwijderen?

Wat zijn de regels hieromtrent?

Nabestaanden die naar aanleiding van Allerheiligen naar de begraafplaats trekken, staan soms voor verrassingen.  Zeker wanneer men langer dan een jaar niet naar een graf geweest zijn.  Een graf kan weggenomen worden door de gemeente.  De gemeente hoeft u niet persoonlijk te verwittigen als het gaat om een einde van een grafduur.

Ook aan in de ingang van de begraafplaats

De wetgever gaat ervan uit dat u één maal per jaar minstens naar een graf komt.  Want één jaar wordt er een melding voorzien aan een graf, als het in aanmerking komt voor het verwijderen van de stoffelijke resten.  De reden hiervoor is veelal het einde van de grafduur.  Ook aan de ingang van de begraafplaats hangt een lijst met de te verwijderen graven.

Meer dan één jaar de kans om te reageren

Meer dan één jaar heeft men de kans om te reageren en eventueel actie te ondernemen indien men de stoffelijke resten wil behouden.  Doet men dat niet, dan heeft de gemeente het recht de stoffelijke resten te verwijderen.  Men gaat er dan van uit dat u akkoord gaat met het verwijderen van het graf.

Pijnlijk, maar dan is men lang niet meer geweest

Het is zeker pijnlijk te zien dat een graf is verwijderd, maar dat wil meestal zeggen dat men lang niet meer naar het graf geweest is.  Tot soms anderhalf jaar laten gemeenten de meldingen hangen alvorens men de graven wegneemt.  Wanneer u een melding aan het graf ziet staan, neemt u best zo snel mogelijk contact op met de gemeente of de grafmakers om meer informatie te kunnen bemachtigen.

Wanneer nog?

Graven worden soms verwijderd, ongeacht of het een concessie is of niet, wanner er verwaarlozing wordt vastgesteld.  Dan wordt er een akte van verwaarlozing opgesteld aan het graf en dient men eveneens contact op te nemen met de bevoegde gemeentelijke diensen.  Doet men dat niet, heeft de gemeente het recht de resten te verwijderen.

 

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button