Natuurlijke of niet-natuurlijke dood

Het verschil tussen een natuurlijke of niet natuurlijke dood

Wanneer een overlijden plaats heeft, moet een dokter documenten invullen

Wanneer iemand net overleden is, wordt er gekeken naar de aard van overlijden en naar de oorzaak ervan. Althans men zal dat trachten te achterhalen. De dokter die ter plaatse komt om het overlijden vast te stellen en het modell IIIC (bij volwassenen het meest gebruikte officiƫle document om in te vullen bij overlijden, van de overheid) invult, zal zich moeten vergewissen hoe deze persoon is komen te overlijden. Hierbij heb je twee mogelijkheden.

Natuurlijke of niet-natuurlijke dood.

Op het model IIIC kan men als arts verschillende luiken invullen. Waaronder ook het luik dat in de bijgevoegde enveloppe moet worden bewaard. Dat bepaalde luik zal de doodsoorzaak bevatten die de arts zal vaststellen bij de overledene. Het luik van het model IIIC met de doodsoorzaak zal men gebruiken voor de statistieken bij de overheid.

Er is ook een groot verschil, wat men uiterlijk kan zien aan de overledene, hoe hij overleden is. Hierin zit het verschil van natuurlijke en niet natuurlijke dood. Wanneer men overlijdt in een auto-ongeval of als fietser wordt aangereden door een wagen en sterft, spreekt met van een niet natuurlijke dood. Bij een niet natuurlijke dood komt er stevast een gerechterlijk gevolg aan. Daarom is het zeer belangrijk als u een overlijden vaststelt, dat u bij twijfel meteen de politiediensten op de hoogte brengt zodat zij het nodige kunnen doen.

Bij niet natuurlijk overlijden komen er meestal diensten van het parket ter plaatse. Wanneer zij hun werk voltooid hebben, geven ze de toestemming aan de begrafenisondernemer om het lichaam over te brengen naar een door het parket bepaalde locatie. Soms mag men al meteen naar het rouwcentrum van de begrafenisondernemer , soms moet men het overbrengen naar het stedelijk mortuarium of instelling waar er een autopsie zal plaatsvinden.

Autopsie

Ook bij een autopsie kan men de doodsoorzaak beter in kaart brengen en ook bekijken of het alsnog over een natuurlijk of niet natuurlijke oorzaak gaat. Ook een zelfdoding is geen natuurlijke doodsoorzaak en hierbij komen ook heel wat procedures kijken.

Wanneer er sprake is van een niet natuurlijk overlijden moet de begrafenisondernemer alvorens hij kan overgaan tot aangifte van overlijden, eerst de juiste gerechtsdocumenten in handen hebben die hij verkrijgt bij de procureur des Konings. Het betreft een toelating totbegraven/crematie indien het gerecht hiervoor de toestemming geeft. Uw begrafenisondernemer is hier uitstekend van op de hoogte.

Back to top button