Overlijden in het buitenland

Een overlijden in het buitenland, wat doe ik nu?

transport_overledeneEen overlijden in het buitenland. Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

Indien de overlijdensakte in het buitenland opgemaakt werd door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten, zenden deze een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de desbetreffende akte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.

Wat als er iemand van uw familie in het buitenland overlijdt?

U zal de lokale overheid moeten verwittigen dat het overlijden heeft plaatsgevonden. Zij zullen een overlijdensakte opstellen. Indien dit in een land gebeurde waarin de opmaak van deze akte niet mogelijk is, moet u zich begeven naar de Ambassade of het Consulaat van België die de akte kunnen opmaken.

De akte van overlijden door de buitenlandse overheid is enkel rechtsgeldig in België als het opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in het vreemde land gebruikelijk is.

De buitenlandse overlijdensakte akte moet indien nodig gelegaliseerd zijn. De akte zal ook door een beëdigd vertaler worden vertaald om de leesbaarheid hiervan te kunnen garanderen. De gekozen taal voor vertaling moet de taal zijn die gesproken wordt in de gemeente alwaar men de akte zal overschrijven. Dit is nodig voor de Burgerlijke Stand van de laatste gemeente van woonst van de overledene, die de akte van overlijden zal opmaken in België. Deze Burgerlijke Stand zal indien alle vereiste documenten in orde zijn, de toelating tot begraven/crematie opmaken.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Belgische ambassade of consulaat kunnen de nodige informatie geven en helpen bij een overlijden in het buitenland. Zo kunnen ze hulp bieden bij vragen over repatriëring van het stoffelijk overschot en persoonlijke bezittingen.

Repatriëring

Bij een overlijden in het buitenland heeft u de keuze, de overleden persoon in het betreffende land van overlijden laten begraven of de overledene repatriëren. Wanneer de persoon in het desbetreffende land op vakantie was, wordt er meestal gekozen voor repatriëring. Dit kan echter een zeer grote kost inhouden. Bepaalde (uitvaart)verzekeringen bieden hiervoor een extra dienst aan, maar meestal wordt daarvoor een limietbedrag voor ingeschreven.

Het lichaam van de overledene mag enkel getransporteerd worden naar België indien de plaatselijke wetsdokter hiervoor toelating heeft gegeven. Voor luchttransport moet de overledene en de manier waarop hij wordt overgebracht aan strenge internationale voorwaarden voldoen. Zoals een zinken binnenkist, afmetingen van de doodskist, aantal schroeven en andere voorwaarden. Het lichaam van de overledene ondergaat thanatopraxie/balseming. De voorwaarden kunnen anders zijn van bestemming tot bestemming waar de overledene vandaan komt.

Back to top button