Overlijden van een kind

Het overlijden van een kind is zeer zwaar.

Het overlijden van een kind is in alle gevallen zeer zwaar voor de nabestaanden. Helaas gebeurt het. Ook voor de begrafenisondernemer is dit geen eenvoudige klus.

Eerlijkheid

Het is een natuurlijke reactie van ouders om hun kind(eren) te beschermen tegen pijn en verlies. Toch kunnen wij niet voorkomen dat kinderen in hun jonge leven worden geconfronteerd met zoiets ingrijpends als de dood. Elk mens bezit het vermogen boven zichzelf uit te stijgen en de kracht te vinden een verlieservaring te verwerken. Ook kinderen en jongeren bezitten die kracht.

Het is belangrijk om de gevoelens van dit verlies te herkennen en hieraan uitdrukking te geven. Dit geldt voor kinderen en jongeren evenzeer als voor volwassenen.

Kinderen kunnen we helpen door hen eerlijk te informeren over de dood en door hun vragen te beantwoorden. Het is belangrijk dat ze leren omgaan met hun emoties en angsten zonder hen te forceren en door hen vrij te laten in het maken van hun eigen keuzes.

Kinderen rouwen net zoals volwassenen. Zij uiten hun gevoelens overeenkomstig hun leeftijd en ontwikkeling. Het is goed dat ze zich door extra aandacht en warmte gesteund voelen bij het verlies.

Rouwen om een kind, het zwaarste wat er voor een ouder kan zijn.

Het verlies van een kind is niet eerlijk, niet logisch en de meest onacceptabele vorm van verlies en rouwen. De gevoelens van machteloosheid, verdriet en onvervulde verwachtingen maken het extra hard voor de rouwende. Iedereen zal op zijn eigen manier het verlies van een kind proberen te verwerken. Men zegt wel eens: een kind verliezen is het ergste wat men kan overkomen. Het kan zijn dat ouders in dit geval steun nodig hebben. Hiervoor bestaan instellingen en hulpmiddelen om het rouwproces zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.

Back to top button