Pacemaker

De pacemaker, de pacemaker verwijderen, wie dient dit te doen?

peacemakerDe pacemaker na overlijden. Het komt vaak voor dat er een pacemaker dient te worden verwijderd bij een overledene. Wat vele mensen niet weten is dat deze peacemaker voor enorme elektroshocks kunnen geven bij het verwijderen ervan. Een voorzichtige aanpak is zeker nodig.

pacemaker_verwijderen_overlijdenDe pacemaker moet weg zijn alvorens de lijkbezorging plaatsheeft. Dit omwille van het vervuilend aspect en de kans op batterij ontploffing in de crematieoven bij crematie. Deze handeling, het verwijderen van de pacemaker wordt vandaag zeer veel door de begrafenisondernemer uitgevoerd.

Artsen

Eigenlijk is het een arts die het voorwerp, de pacemaker, dient te verwijderen, daar zij als arts de functie en ook de gevaren van het toestelletje zeer goed kennen. Toch leert de ervaring ons dat niet alle artsen weten hoe ze de pacemaker moeten verwijderen en waar deze exact ingeplant zit. Dit onderwerp verdient meer aandacht voor de Vlaamse begrafenisondernemers die vaak door eigen ervaring weten hoe ze met een pacemaker moeten omgaan.

Back to top button