Teksten bij een begrafenis, van grote emotionele waarde

teksten bij een begrafenisTeksten die voorgelezen worden tijdens de begrafenis

Teksten bij een begrafenis, zijn teksten die van grote emotionele waarden zijn. Tijdens een uitvaartdienst wordt er gebruik gemaakt van gedichten, gezegden en zelfgeschreven teksten. Van de overledene zelf of van iemand van de familie. Teksten maken een uitvaart ook heel persoonlijk en aangrijpend. Deze gedichten of teksten zijn meestal van gekende schrijvers of dichters. De teksten komen meestal ook terug op de rouwbrief of het bidprentje, als aandenken aan de plechtigheid en de overledene.

Teksten bij een begrafenis zijn belangrijk

Het kan, en meestal is dat ook wel zo, dat deuitvaartondernemer in zijn aula de teksten zelf voordraagt. Of, als de familie dat wenst, kan er worden gebruik gemaakt van de diensten van een moreel consulent. Die samen met een getroffen familie de dienst op voorhand volledig samenstelt. Natuurlijk houdt de uitvaartondernemer zelf ook nog de ceremonie nauwlettend in het oog opdat iedereen op gepaste wijze afscheid zou kunnen nemen. Of, als de familie dat wenst, kan gebruikt gemaakt worden van de diensten van een vrijzinnig humanistisch consulent.

De kerk en teksten

In een kerk worden er meestal teksten voorgedragen door de priester en mensen verbonden aan zijn kerk. Deze teksten gaan meestal over het geloof op zich. Ook hier wordt er plaats gemaakt voor zelf voor te dragen teksten van de familie of vrienden. Deze worden meestal helemaal op het einde van de Eucharistieviering voorgedragen. Dan heeft iedereen die wil, de kans om iets voor te dragen in de kerk. Het is handig uw uitvaartondernemer hiervan op de hoogte te stellen, zodat hij de priester tijdig kan verwittigen dat er nog teksten zullen worden voorgedragen in de kerk. Nadat iedereen de teksten heeft voorgedragen, wordt de kist of urne buitengedragen met muziek op de achtergrond of het al gekende “Im Paradisum”.

“Dood ben ik pas, als je me vergeten bent…”

 Lees ook:

Aula voor begrafenisplechtigheden

Ceremoniekleding voor begrafenisondernemers

Bloemen bij de uitvaart, onmisbaar.

De begrafenis of uitvaart

Rouwcentrum of funerarium, afscheid nemen van een overledene

Back to top button