Een overledene naar het buitenland brengen

Een overledene over de grens brengen: wanneer een overlijden op Belgische bodem plaatsvindt en de overledene naar het buitenland moet worden vervoerd.

Wanneer een persoon in ons land komt te overlijden, maakt een arts de overlijdensdocumenten op. Maar wanneer een overleden persoon naar het buitenland dient te worden gebracht, komt er een hele andere molen in werking.

 

Eerst en vooral moet er gekeken worden naar welk land de overledene gebracht moet worden.

Wat belangrijk is: vervoer van as naar het buitenland is vrij! U dient wel de toelating tot “vervoer van de as” ten allen tijden bij u te hebben als u de urne van punt a naar punt b brengt. Alsook zou het kunnen dat het land van bestemming een toelating moet afleveren om met de as het grondgebied te betreden.

Voor de kisting en het vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten naar het buitenland moet het volgende onderscheid gemaakt worden:

 

a. kisting en vervoer binnen de Benelux;

b. kisting en vervoer van of naar één van de landen die gebonden zijn door de Overeenkomst van Straatsburg;

c. Kisting en vervoer naar een ander land.

 

A. Kisting en vervoer binnen de Benelux

Dit wordt geregeld door het koninklijk besluit van 8 maart 1967 houdende reglement inzake het intra-Benelux vervoer van stoffelijke overschotten.

De overledene dient vervoerd te worden in een waterdichte kist, met een lijkwagen of een ander daartoe geëigend vervoermiddel en onder de vereiste voorwaarden van hygiëne en welvoeglijkheid. Samen met de stoffelijke overschotten mogen slechts grafkransen en bloemen worden vervoerd.

Het gebruik van de nodige ontsmettingsmiddelen is verplicht wanneer het overlijden te wijten is aan een quarantenable ziekte.

Het koninklijk besluit bepaald ook dat een door de bevoegde overheid in een der drie Beneluxlanden afgegeven vergunning tot begraven of crematie, als lijkenpas dient voor het vervoer van stoffelijke overschotten.

De uitgeschreven vergunning tot begraven en crematie, dient de naam van de overledene, de datum van overlijden en de plaats van bestemming van de overledene te vermelden. Dit in de Nederlandse, de Franse of Duitse taal geschreven.

 

B. Kisting en vervoer van of naar één van de landen die gebonden zijn door de overeenkomst van Straatsburg.

De overeenkomst van 26 oktober 1973 inzake het vervoer van stoffelijke overschotten opgemaakt te Straatsburg, is goedgekeurd bij de wet van 20 augustus 1981.

Tot op heden hebben de volgende landen die overeenkomst geratificeerd: België, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ijsland, Letland, Luxemburg, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland.

De doodskist moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alsook moet er rekening gehouden worden met de oorzaak van overlijden.

Elke overledene dient bij internationaal vervoer vergezeld te zijn van een speciaal document; de lijkenpas of “laissez-passer”. Deze lijkenpas wordt door de bevoegde autoriteit van de staat van vertrek afgeleverd. Dit document volstaat om de aspecten van het lijkenvervoer te regelen. Met betrekking tot art.4.

 

C. Kisting en vervoer naar een ander land

Hiervoor geldt het besluit van de Regent van 20 juni 1947. Een lijkenpas is verplicht.

Voor Duitsland gelden er andere regelingen; Verdrag van Berlijn, waar België ook deel van uit maakt, dus vallen de reglementen van vervoer tussen België en Duitsland onder dit verdrag.

De voorwaarden die het verdrag van Berlijn voor een doodskist oplegt, zijn overgenomen in het besluit van de Regent.

Korte inhoud:

  • Stoffelijk overschot dient te worden vervoerd in een metalen kist
  • De bodem van de kist moet bedekt zijn met absorberende materie van 5cm dikte
  • De kist moet hermetisch gesloten worden (gelast)
  • De metalen kist moet dermate passen in de houten kist, dat deze niet kan bewegen.
  • De houten plaat van de kist moet minstens 3cm dik zijn
  • Om de 20cm moet de kist gesloten worden met schroeven
  • De kist moet door metalen banden verstrekt worden
  • Speciale regels betreffende overlijden aan besmettelijke ziekte
Back to top button