DiscussieNieuwsUitvaartkosten

Wat maakt een begrafenis ‘duur’

Een uitvaartfactuur in detail bekeken

Een factuur van een begrafenis wordt door de consument vaak als duur bevonden.  Maar wat maakt een begrafenis ‘duur’?  Want in vergelijking met andere buurlanden is een uitvaart in België soms erg goedkoop.

Belangrijk te melden: een begrafenisondernemer is er dag en nacht voor families, levert soms grote stukken van zijn of haar privé leven in, om zijn of haar job te kunnen doen!  Hij of zij is een handelaar in goederen en diensten, zoals elke andere zelfstandige.

Wat zijn de duurste details op een uitvaartfactuur?

1: Eerst en vooral de concessies.  Een concessie is een huur of grafduur dat je aankoopt voor een bepaalde tijd, in Vlaanderen is dat minstens 25 jaar en maximum 50 jaar.  Deze onkosten komen enkel en alleen de gemeenten toe en komen veelal op de factuur van de begrafenisondernemer te staan, zonder dat de begrafenisondernemer daar één euro aan verdient, het zijn wel de duurste posten op een uitvaartfactuur.  Concessies kunnen oplopen van enkele honderden euro’s tot duizenden euro’s, afhankelijk van gemeente tot gemeenten en welke concessie de nabestaanden kiezen.

2: De crematie.  Nog een punt waar geen enkele begrafenisondernemer een euro aan verdient, de crematie van de overledene.  Deze kost is een van de grootste kosten die op een begrafenisfactuur komen te staan.

3: De kist.  Het eerste product waar een begrafenisondernemer iets aan kan verdienen.  Afhankelijk van welke kist de nabestaanden kiezen ligt er een winstmarge voor de begrafenisondernemer.  Wat logisch is, want een begrafenisondernemer is een handelaar in goederen en diensten.

4: Urnen.  Ook hier ligt een winstmarge voor de begrafenisondernemer, niet zo groot.

5: Drukwerk: Afhankelijk van welk drukwerk en de hoeveelheid ervan.

6: Koffietafel: Deze onkost komt niet altijd op de uitvaartfactuur, maar ze kan wel erg oplopen.

7: Grafzerk: Afhankelijk van wat je neemt kan deze kost oplopen.

Daarnaast zijn er diensten en producten die de begrafenisondernemer aanbiedt in zijn of haar assortiment.  Dit om nabestaanden zo goed mogelijk te dienen.

Men vergeet vaak dat een begrafenisondernemer een handelaar is zoals elke andere handelaar.  Toch komt de begrafenisondernemer soms slecht in het daglicht, wat spijtig is, want ze leveren uitstekend werk en dienen dag en nacht onze maatschappij.

Er is één regel dat geldt voor eender welke handelaar, hoe meer je bestelt, hoe meer je zal betalen.  Dat is logisch.  Het komt erop neer van goed te communiceren met uw begrafenisondernemer en transparant te zijn in de onkosten van een bestelde uitvaart.

Veel producten op de uitvaartfactuur komen onder het btw stelsel van 6% btw.  Wanneer je bepaalde producten nadien koopt, vallen deze onder 21% btw.

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button