Kan men zelf kiezen om door het OCMW begraven te worden?

Kan men zelf kiezen om door het OCMW begraven te worden?

Kan men zelf kiezen om door het OCMW begraven of gecremeerd te worden?  Het antwoord hierop is heel eenvoudig: neen. De instelling OCMW beslist zelf voor wie men onkosten van begrafenissen zal vergoeden aan de begrafenisondernemer.  Hiervoor moeten goede redenen worden opgesteld.  Bij overlijden kan een familie niet zomaar beslissen om door het OCMW begraven te worden.  

OCMW gerechtigd

Wanneer een persoon OCMW gerechtigd was bij leven, gebeurt het vaak dat het OCMW de uitvaartkosten op zich zal nemen.  Wat enkel wil zeggen, dat men het minimum aan uitvaartkosten zal betalen.  Het OCMW zal de factuur rechtstreeks aan de begrafenisondernemer betalen en niet via de nabestaanden.

Vaak is het zo dat, wanneer men door het OCMW begraven wordt, er een crematie met asverspreiding dient plaats te vinden.  Met het oog op de toekomst komt crematie het goedkoopst uit, omdat men bij een teraardebestelling later de stoffelijke resten moet ontgraven en de gemeenschap nog andere kosten heeft om een grafteken te verwijderen.

Het plaatselijke OCMW stelt zelf de regels op

De plaatselijke dienst van het OCMW maakt zelf regels op met betrekking tot uitvaarten en de kosten die men eraan verbindt.  Bijkomende wensen zoals drukwerk en bloemen (in kleine aantallen) worden veelal getolereerd.  Deze worden niet door het OCMW voorzien in de uitvaartkosten.  Indien men bloemen of drukwerk zou wensen, moeten de nabestaanden dit zelf vergoeden aan de begrafenisondernemer.  Wanneer men te veel wil, en men kan dit betalen, kan het OCMW beslissen om geen uitvaartkosten uit te betalen.

Men dient eveneens rekening te houden dat het OCMW later een terugvordering kan opstellen gericht aan de nabestaanden/onderhoudsplichtige(n).

Foto: Christophe Bruyneel

Lees ook:

Uitvaartmogelijkheden in Vlaanderen

De begrafenis of uitvaart

Rouwcentrum of funerarium, afscheid nemen van een overledene

Wanneer is welke soort uitvaartverzekering de beste?

Uitvaartsector onder vuur?

 

Back to top button