Resomeren – Resomatie – Resomatieproces – Bio-Crematie

Wat is resomeren of resomatie?

resomeren resomatieHet resomeren of resomatie komt van het Griekse woord ‘Resoma’ wat de wedergeboorte van het menselijk lichaam betekent. Dit resomatieproces wordt ook wel de bio-crematie genoemd. Het resomeren is ontwikkeld om het milieu in de toekomst ook in de uitvaartsector veel minder te gaan belasten. Dit is uiteraard ook een bezorgdheid voor de consument in België die gemiddeld om de 12 jaar met een overlijden te maken heeft. Bij het resomeren komen er geen schadelijke stoffen vrij als dioxines en kwik, wat wel het geval is bij crematie. Dus een aanzienlijke vermindering in vervuiling van ons milieu. Het resomeren is uitgevonden door de Schotse ‘Sandy Sullivan’.

 

Hoe werkt het resomatieproces?

Het resomeren gaat het menselijk lichaam na overlijden “verwateren” in plaats van verbranden. Hierbij is veel minder energie nodig om het lichaam te verwerken tot een wit as. De stoffelijke resten worden in de resomator geplaatst. Door toevoeging van alkali en water, op een temperatuur van ongeveer 150° – 180° Celcius, verbreekt de verbinding tussen alle menselijke weefsels. Alle weefsel lost als het ware op in de vloeistof op deze temperatuur. Het beendergestel van het menselijke lichaam is, net zoals bij crematie, het enige dat overblijft na dit proces. Deze beenderresten worden verwerkt tot het witte as. Zo krijgt men een hoeveelheid as om in een urne te plaatsen. Slechts 3% van het menselijke lichaam blijft over na dit proces.

De wateroplossing van alle weefsels zou volgens de meeste resomatorleveranciers volledig steriel zijn.

 

Na dit gehele proces blijft er over:

  • Vloeistof
  • Calciumfosfaaf (Minerale as)

Alkalische hydrolyse wordt in de Verenigde Staten al toegepast voor de verwerking van geïnfecteerde dieren of kadavers en voor het verwerken van dierlijk afval en anatomische resten.

 

Verschil tussen alkalische hydrolise en crematie

Eerst en vooral zit het grote verschil in het verbruik van energie. Het nieuwe proces van Alkalische hydrolise gaat veel minder energie verbruiken dan crematie. Dit ligt voor een groot deel bij het feit dat een crematieoven de temperatuur van tot 1100° Celcius moet bereiken. Het resomeren gaat veel minder energie vragen om op te warmen en het heeft geen grondstoffen nodig zoals gas of andere natuurlijke bronnen om het vuur aan te maken. Enkel water. Op deze afbeelding kan je duidelijk zien waarin het verschil in verbruik van energie net zit.

Verder blijkt het resomeren qua proces geheel hetzelfde. De afscheidsplechtigheid kan gehouden worden en men kan dan overgaan tot het resomeren. Net zoals we vandaag omgaan met de crematie. Het resomatieproces duurt ongeveer even lang als een crematie. Men kan dus perfect na de koffietafel of rouwmaaltijd beschikken over de asresten van de overledene. Hierin verandert er dus niets.

De asresten zijn na het resomeren veel fijner van materie. Ook zullen er iets meer asresten zijn als bij crematie. Ook is de as na het resomeren veel witter van kleur.

 

Lees ook: 

Cryomeren – Cryomatie – Cryomatieproces

De cremulator, wat is dat?

Vriesdrogen of Alkalische Hydrolise, een verhit gevecht tussen producenten

Back to top button