NieuwsUitvaart

De begraafplaats van Schoonderbuken krijgt een perk voor moslims.

De begraafplaats van Schoonderbuken, onderdeel van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem, krijgt een apart perk voor moslims. Het perk zou tien graven bevatten. Het stadsbestuur keurde de aanleg van het aparte perk goed.

Dat is een gevolg van een aanvraag van een islamitische inwoner van de stad die ziek is en informeerde naar de mogelijkheden om conform de gebruiken van zijn geloof begraven te worden na zijn overlijden.

De belangrijkste voorwaarde is dat een overleden moslims in de richting van Mekka liggen. De technische dienst van de stad onderzocht de oriëntatie van de acht begraafplaatsen in de stad, maar geen enkele voldeed aan die voorwaarden. Schoonderbuken bleek uiteindelijk de beste optie. Er is ruimte voor een tiental graven voor moslims.

“De betrokkene zelf wenst een gewoon graf”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V) “Er is een grafrust van tien jaar. Na die periode kan het graf worden verwijderd. Er is ook geen retributie of belasting verschuldigd. De wetgeving zegt dat iedere inwoner kosteloos begraven moet worden in de eigen gemeente. Als er een vraag van niet-inwoners zou komen, is er een belasting van 160 euro.”

Raadslid Hans Verboven (N-VA) verzette zich namens zijn fractie tijdens de gemeenteraad hevig tegen het besluit. “Op basis van een specifieke vraag van één individu beslist het bestuur om een apart islamitische perceel te maken op de begraafplaats in Schoonderbuken”, zegt hij. “De vraag van de betrokkene was niet gericht op een uniek perceel, maar enkel op de oriëntatie van het graf. Wij zijn van mening dat zo’n verzoek ingewilligd kan worden als het past binnen de planning op de begraafplaats. Het is volgens onze fractie niet wenselijk om bij het begraven van overledenen, een onderscheid te maken op basis van geloofsovertuiging of levensbeschouwing.”

bron en citaten: nieuwsblad.be

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button