BegraafplaatsenNieuws

Enkele graven in Waterschei verdwijnen in 2020

De stad Genk gaat bij de start van 2020 starten met de ontruiming van het perk B2 op de begraafplaats te Waterschei. Volgens de wet moet dit een jaar voor de ontruiming worden aangekondigd. Dat is ook gebeurd. Nabestaanden die stoffelijke resten willen behouden kunnen contact opnemen met de stadsdiensten. Indien men dit niet doet, worden graven ontruimd. Daarvoor hebben nabestaanden tijd tot 31 oktober van dit jaar.

De ‘gratis’ rij wordt ontgraven.

Perk B2 op de begraafplaats van Waterschei is een perk waar in de volksmond ‘gratis’ of ‘in de rij’ begraven wordt. Omdat de wettelijke ‘grafrust’ slechts tien jaar geldig is, paste de Genkse gemeenteraad dat tijdsbestek aan. In Genk worden dergelijke perken als bijgevolg nooit vroeger dan 20 jaar nadat de laatste overledenen er begraven werd, ontruimd. Maar die periode is op perk B2 in Waterschei ondertussen ruim verstreken.

Nabestaanden die een graf willen behouden, kunnen opteren voor een herbegraving op een ander perk. Gaat het om een crematie, dan kunnen de nabestaanden kiezen voor de bijzetting in een columbarium of begraving in het urnenveld of uitstrooiing of thuisbewaring. De opties zijn echter niet voor iedereen weggelegd, gezien er een aanzienlijk kostenplaatje aan verbonden is.

Kan er een (nieuwe) concessie genomen worden ?

De huidige graven op het perk B2 zijn geen concessies. Dat heeft tot gevolg dat die ook niet verlengd kunnen worden. Wat is er wel mogelijk ? De nabestaanden die een graf willen behouden, kunnen opteren voor een herbegraving op een ander perk. Gaat het om een crematie, dan kunnen de nabestaanden kiezen voor de bijzetting in een columbarium of begraving in het urnenveld of uitstrooiing of thuisbewaring. Er zijn dus meerdere mogelijkheden. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Waarom al die bordjes op de begraafplaats ?

Aan de graven die ontruimd zullen worden, staan nog tot eind oktober bordjes. Het is namelijk wettelijk verplicht dat de stad ingeval van ontruimingen gedurende één jaar aan elk graf een bericht uithangt. De wet gaat er een beetje van uit dat nabestaanden toch minstens één maal per jaar het graf van de overledene bezoeken. Met deze bordjes wordt enerzijds de ontruiming aangekondigd, maar tegelijk geeft dit de mogelijkheid aan de nabestaanden om maatregelen te treffen wanneer met het graf op een of andere manier wil behouden.

Meer informatie ?

Mensen die vragen hebben over een bepaald graf wenden zich best tot de stad.

bron: HLN.be en de website van de stad Genk.

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button