ArchiefBasisinformatie

Factuur begrafenisondernemer

De factuur van de begrafenisondernemer

De factuur van de begrafenisondernemer valt in de bus, wat nu?

De factuur van de begrafenisondernemer valt in de bus na de uitvaart van uw dierbare. Wie moet deze betalen en hoe kan men deze factuur betalen? Sinds 2009 wordt de rekening van de overledene niet meer volledig geblokkeerd. Tot 5.000 blijft beschikbaar.

Dit wil zeggen dat de factuur van de begrafenisondernemer, mits er voldoende gelden op de rekening staan, bij de bank van de overledene kan worden binnengebracht. De bank zal deze factuur dan betalen van de tegoeden die op de rekening staan van de overledene. Indien er geen gelden zijn, wordt de persoon die de begrafenis bestelde, de persoon om de volledige factuur te voldoen.

Uw begrafenisondernemer zal bij het regelen van de begrafenis, de vraag stellen aan wie hij de factuur mag overhandigen. Vraag hem een prijsofferte na het regelen van de begrafenis, zo weet u meteen meer over de totale kost van de begrafenis. Dit stelt u in de mogelijkheid eventuele regelingen te treffen met betrekking tot de betaling van de factuur, wanneer deze in de bus valt.

Wat de bank wel kan vragen, is een uittreksel van de akte van overlijden. Samen met de factuur van de begrafenisondernemer, kan deze factuur overgemaakt worden aan het loket van de bank waarbij de overledene klant was. Deze manier van werken, geldt niet enkel voor de begrafenisfactuur maar ook voor alle andere rekeningen die nog op de naam van de overledene toekomen. Zo komen er soms nog rekeningen van water of electriciteit toe.

Stel de betaling van de factuur niet uit, zo vermijdt u nalatigheidskosten.

Vermijd nalatigheidskosten op de begrafenisfactuur, wanneer u de factuur langer laat liggen. De meeste begrafenisondernemers hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Het is dus van groot belang dat de factuur voor de begrafenis tijdig voldaan wordt. De factuur van de begrafenisondernemer aan je notaris overhandigen staat niet gelijk aan de betaling van deze factuur. De aan te raden procedure voor betaling, is eerst betalen en daarna de factuur eventueel aan de notaris overhandigen.

De notaris zal de begrafeniskosten en de kosten van een eventuele koffietafel aanzien als een totale begrafeniskost. Deze kosten kunnen verwerkt worden in de aangifte van de successierechten. Wanneer u meer exacte informatie wenst over de successierechten kan u best een afspraak maken met een notaris.

5/7/2012

Share/Bookmark

©Uitvaartvlaanderen.be

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button