Aangifte overlijdenNieuwsRouw

Elke ouder zou de mogelijkheid moeten hebben om een doodgeboren kind te laten registreren

Elk sterrekindje moet een registratie kunnen krijgen

Elke ouder zou de mogelijkheid moeten hebben om een doodgeboren kind te laten registreren

De Gezinsbond wil dat het zonder beperkingen voor alle ouders mogelijk wordt om een levenloos geboren kindje te registreren en een naam te geven. Registreren kan nu na minimaal 140 dagen zwangerschap en er zijn beperkingen aan verbonden. Maar volgens de Gezinsbond moeten ouders meer ruimte krijgen om te beslissen wat zij willen.

Registratie pas vanaf 180 dagen zwangerschap

In België kan de registratie van een stil geboren kind pas sinds 1999. Sindsdien voorziet de wet dat na een zwangerschapsduur van 180 dagen een akte van een levenloos geboren kind kan worden opgemaakt. Sinds april van dit jaar kan de registratie van een doodgeboren kind ook na 140 dagen zwangerschap, op vraag van één van de ouders. Ook de voornaam van de kinderen kan nu geregistreerd worden.

Overlapping tussen het recht op abortus

De angst voor een overlapping tussen het recht op abortus (tot 12 weken zwangerschap) en de registratie van een levenloze geboorte wuift de Gezinsbond weg. “Het is perfect mogelijk dat een moeder zich door omstandigheden verplicht voelt om over te gaan tot abortus en toch enorm lijdt onder het verlies. Ook zij moet kunnen overgaan tot registratie.”

Ook in het geboorteregister

Doodgeboren kindjes kunnen dus ingeschreven worden in het overlijdensregister. Ze komen niet in het geboorteregister. “Hoe kan je nu een overlijden officialiseren zonder dat je erkent dat het leefde?”, vraagt de Gezinsbond zich af. Voor kinderen vanaf 180 dagen zwangerschap mag het, maar dat moet kunnen voor àlle kinderen. “Met voor- en achternaam en niet enkel met voornaam. Want net die familienaam geeft aan dat het kind behoort tot een familie, dat het deel uitmaakt van een gezin.”

Niet in het geboorteregister

De ambtenaar van burgerlijke stand stelt de akte van levenloos geboren kinderen op en tekent het doodgeboren kind op in het overlijdensregister, maar niet in het geboorteregister. Dat doet bij de Gezinsbond de wenkbrauwen fronsen. “Hoe kan je nu een overlijden officialiseren zonder dat je het leven erkent?

Wij vragen daarom om de registratie van een doodgeboren kind te laten gebeuren in het overlijdensregister én in het geboorteregister. Voor kinderen vanaf 180 dagen zwangerschap kan de voornaam voortaan worden opgenomen in het register. Waarom kan dit niet worden doorgetrokken naar alle kinderen? Net als een familienaam, die aangeeft dat het kind behoort tot een familie, dat het deel uitmaakt van een gezin”, vertelt Tanja  Nuelant aan, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button