Archief

Uitvaartverzekering is populair, informeer u!

De uitvaartverzekering populair? Informeer u!

Een uitvaartverzekering is populair, althans volgens verschillende media.

de uitvaartverzekering is populair volgens verschillende mediaDe dagen voor Allerheiligen hoort men verschillende onderwerpen die met de dood te maken hebben. Zo wordt er nu ook in verschillende media gesproken over het feit dat de uitvaartverzekering aan populariteit wint. Zo zouden 1 op 7 Belgen al een regeling hebben getroffen voor wanneer men komt te overlijden.

 

Een groot verschil tussen uitvaartverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen

Toch moet er worden benadrukt dat er een groot verschil is tussen de uitvaartverzekeringen en de verzekeringsmaatschappijen waarbij men een verzekering kan aangaan. Waarvoor is men exact gedekt? Wat zit er exact in de uitvaartpolis verwerkt? Voor welk bedrag en wie is de begunstigde van deze uitvaartverzekering? Betreft het een natura verzekering of een kapitaalverzekering? Kan je nog altijd uw eigen begrafenisondernemer kiezen? Moet ik toch nog bijbetalen als ik iets meer wil?

Laat u niet bang maken over de kost van een begrafenis

Laat u zeker en vast niet bang maken over de kost van een uitvaart. Een begrafenis maakt men zo duur of goedkoop als men zelf wil. Niet elke begrafenisondernemer gebruikt dezelfde prijslijst en er kan een duidelijk verschil in prijzen te merken zijn. Ook het argument dat de volledige kosten van uw begrafenis gedekt zullen zijn, bij uw overlijden, is niet bij alle uitvaartverzekeringen van toepassing. Goed informeren over wat de uitvaartverzekering exact inhoudt is de boodschap.

Informeer u goed alvorens een uitvaartverzekering aan te gaan

Vandaag de dag leeft men in een maatschappij waarbij men op onderzoek gaat alvorens men een bepaald product aanschaft. Bij een begrafenis is dit echter niet het geval. Men is bang van de dood en het taboe dat rond de dood hangt, informeren is iets wat men niet gemakkelijk zal doen. Toch is dit een grote en vooral belangrijke stap in de richting van het zorgen dat uw eigen begrafenis zal verlopen op de manier dat u het zelf wil. Maak een afspraak met uw eigen begrafenisondernemer en bespreek met hem alle mogelijkheden, vraag aan hem ook een gedetailleerde prijsraming. Deze prijsraming zal u aantonen wat alles exact kost. Informeren is dus heel belangrijk.

Wanneer u van uw begrafenisondernemer een exacte raming van de uitvaartkosten heeft ontvangen, kan u met hem bespreken wat u al dan niet wil doen om het bedrag te financieren. U kan dan een uitvaartverzekering aangaan of een uitvaartspaarplan nemen. Informeer u goed welke verschillende soorten verzekeringen waaruit u kan kiezen.

Het gebeurt echter dat men het geld voor de uitvaart al gespaard heeft. Dit geld kan dan op een rekening geplaatst worden dat speciaal dient om uw uitvaart te bekostigen. Een voordeel van deze formule is dat uw geld groeit. U kan eventueel uw begrafenisondernemer aan deze rekening koppelen en hem als begunstigde aanstellen.

Waarmee kan u nu al aan de slag?

De belangrijkste vragen zijn wellicht: ga ik voor een klassieke begrafenis of crematie? Wordt het een kerkelijke of een niet-kerkelijke plechtigheid? Op welke begraafplaats word ik begraven, uitgestrooid of bijgezet? Of moet de as mee naar huis gaan? Laat aan uw naasten weten welke keuze u gemaakt heeft, zodat men weet wat uw wil is. U kan uw wensen ook bij uw gemeente laten registreren, de laatste wilsbeschikking kan u gratis laten opmaken. Deze wilsbeschikking moet geraadpleegd worden bij uw overlijden.

Share/Bookmark

Overname van onderwerp, tekst, foto of een gedeelte ervan is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close