Uitvaart

Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Hoeveel kost een begrafenis?

Dezer dagen kost een uitvaart gemiddeld tussen 3.500 en 4.500 euro (2014). Er is geen vaste prijs op te plakken. Alles hangt af van wat u wenst voor de uitvaart. Uw begrafenisondernemer zal u na de bespreking van de uitvaart meteen een offerte kunnen afleveren dat in detail vertelt hoeveel de begrafenis zal kosten.  Vandaag in 2022 is dat bedrag al gestegen, door de felle inflatie en de enorme stijging van prijzen in grondstoffen zoals gas, hout en elektriciteit.  Niet te vergeten de enorme loonsverhoging van begin 2023.  Een uitvaart kost al snel tussen de 5.500 en de 6.500 euro.

Is crematie goedkoper dan begraven?

Neen. Bij crematie dient er naar het crematorium gereden te worden en komen er de kosten van de crematie op zich bij. Deze kosten kunnen echter hoger oplopen dan wanneer men kiest voor een klassieke begrafenis, met goedkopere kist én geen concessie op de begraafplaats, want een concessie brengt vaak een verplichting tot plaatsing van een grafzerk met zich mee.

Wat doe ik bij een overlijden?

U dient een dokter te verwittigen. Deze zal de nodige documenten opstellen, bij het vaststellen van overlijden, die de begrafenisondernemer nodig heeft om de overledene te vervoeren (bij natuurlijk overlijden) en om de aangifte van overlijden te kunnen uitvoeren.

Na dat de dokter het overlijden heeft vastgesteld neemt u contact op met een begrafenisondernemer. Hij zal u verder helpen. U kan ondertussen ook al kleding (opbaring), het paspoort, rijbewijs, huwelijksboekje van de overledene klaarleggen bij de documenten die de dokter heeft achtergelaten. De documenten zullen gebruikt worden bij de aangifte van overlijden door de begrafenisondernemer.

Kan ik in een andere gemeente begraven worden?

Dat kan. Echter moet u rekening houden met een extra kost bij het aangaan van een concessie of een extra kost daar u geen inwoner van die bepaalde gemeente bent. Uw begrafenisondernemer weet hier alles over.

Mag ik zelf een begrafenisondernemer kiezen?

U bent volledig vrij bij het kiezen van een begrafenisondernemer. Geen wet zegt dat u de begrafenisondernemer van uw gemeente dient te contacteren. De keuze van begrafenisondernemer staat volledig vrij, ook al wordt u door anderen in een bepaalde richting geduwd, u bent altijd vrij om te kiezen welke begrafenisondernemer u wil aanstellen!  Volg hierin uw gevoel en uw hart.

Mag ik de overledene mee opbaren?

Als nabestaande heeft u uiteraard de mogelijkheid om de opbaring bij te wonen. U kan ook helpen opbaren indien u dat wenst. De begrafenisondernemer zal u bijstaan en kan u helpen om de opbaring tot een goed einde te brengen.

Mag ik zelf een bloemisterij kiezen?

U bent volledig vrij om te kiezen waar u bloemen aankoopt.

Kost een uitvaart meer op zaterdag?

Het kan zijn dat de begrafenisondernemer een meerkost vraagt voor het uitvoeren van de uitvaart op zaterdag. Dit omdat zaterdag een veel gekozen dag is om een uitvaart te laten plaatsvinden én personeelskosten voor de begrafenisondernemer hoger liggen op een weekenddag.

Mogen wij zelf de kist dragen?

Als nabestaanden bent u vrij om de uitvaart mee te personaliseren. Zo kan u ook de kist of urne laten dragen door familieleden. Echter dient dit vooraf besproken te worden met de begrafenisondernemer.  Echter is het aan te raden dat er geholpen wordt door de begrafenisondernemer zijn of haar dragers.  Mocht het gebeuren dat er iemand afhaakt om te dragen, dat de uitvaart zonder hindernissen kan plaatsvinden.

Binnen hoeveel dagen moet een overledene begraven worden?

Er is geen vastgelegde termijn. Toch kunnen gemeenten eisen dat een overledene binnen een bepaald aantal dagen begraven of gecremeerd dient te worden.

Hoe regel ik mijn eigen uitvaart?

Wanneer u niet zeker bent of uw wil wordt uitgevoerd na overlijden kan u best een attest van wilsbeschikking laten opmaken bij de gemeentediensten van uw woonst. Daar kan u laten noteren wat uw wens is. Begraven of cremeren. Ook andere wensen kunnen genoteerd worden.

Best gaat u naar een begrafenisondernemer van uw eigen keuze en bespreekt u met hem wat uw uitvaartwensen zijn. Zo bent u al een grote stap verder bij het regelen van uw eigen uitvaart.

Mag ik de invoer van de kist in het crematorium bijwonen?

U mag de invoer van de grafkist of lijkwade in het crematorium bijwonen. Meer over weten? klik hier

Is na begrafenis in een niet-concessie, een concessie nog altijd mogelijk?

Wanneer iemand begraven wordt in een niet geconcedeerd graf, kan de gemeente na tien jaar overgaan tot het ruimen van het graf. Men kan dan alsnog overgaan tot het nemen van een concessie. Men moet dan wel rekening houden met het feit dat de opgraving en de herbegraving voor eigen rekening zijn. Dat maakt de kost na tien jaar aanzienlijk groter dan de aankoop van een concessie bij overlijden.

Mag ik zelf het crematorium kiezen?

U bent volledig vrij een crematorium te kiezen. Wanneer u een voorkeur heeft voor een ander crematorium, om bepaalde redenen, kan u dat kenbaar maken aan uw begrafenisondernemer. Meestal zal de begrafenisondernemer zelf naar het dichtstbijzijnde crematorium rijden. Wanneer u een ander crematorium verkiest dient u wel met grotere kosten qua vervoer rekening te houden.  De begrafenisondernemer zal u bijstaan in de keuze van crematorium.

Is er een alternatief voor de lijkwagen?

Er zijn veel alternatieven voor de lijkwagen. In Vlaanderen hebben we de lijkkoets die meer in beeld komt, maar er is ook de rouwfiets, rouwmotor en zelfs een rouwvrachtwagen.  Echter moet hier rekening gehouden worden met de wetgeving dat zegt: een lijkwagen of daartoe dienend vervoermiddel.  Waar men eigenlijk wil zeggen: het vervoer moet op een respectvolle en waardige manier gebeuren.  Niet alles kan zomaar.

Moet ik in een doodskist begraven worden?

Neen. In Vlaanderen heeft men de mogelijkheid om begraven te worden in een lijkwade. Dit is toegelaten in Vlaanderen om mensen met een andere geloofsovertuiging geheel volgens traditie te kunnen begraven. Deze lijkwade moet aan bepaalde normen voldoen, net zoals de lijkkist.  Echter moet de lijkwaden en andere producten voldoen aan de Vlaamse normen vooropgesteld in de wetgeving.  Dit wordt vaak vergeten, dat hieromtrent wel degelijk regels bestaan.

Mag ik de urne thuis bewaren?

U mag de urne thuis bewaren. Dit op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of indien het over een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van de overledene worden bewaard op een andere plaats (thuis) dan het kerkhof.

Hoe weet ik of de grafduur of concessie ten einde komt?

Een jaar voor het verstrijken van de grafduur (minimum grafduur bij niet concessie is in Vlaanderen tien jaar) of concessie, hangt er aan de ingang van de begraafplaats én aan het graf zelf een schriftelijke mededeling. Op deze mededeling staat wat er met het graf zal gebeuren, bij concessie heeft u dan de mogelijkheid om de concessie te verlengen. Om een concessie te verlengen gaat u naar de bevoegde gemeentelijke diensten. Daar kan u de concessie verlengen. Bij een niet gekocht graf kan het zijn dat de gemeente of stad dit graf zal verwijderen. Eventueel kan u dan alsnog een concessie aangaan, maar dan zijn al de kosten voor het verplaatsen en aankopen van concessie voor de aanvrager van deze concessie.

Uw antwoord niet gevonden? Contacteer ons

 

©Uitvaartvlaanderen.be

Reacties

    1. Beste

      Elke gemeente hanteert een eigen manier van werken. Veelal is het een algemeen graf waar alle stoffelijke resten van te ruimen graven bij elkaar begraven worden. U kan hiervoor best met de gemeente in kwestie even contact opnemen zodoende bent u correct geïnformeerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button