Nieuws

Vorig jaar lieten 226 landgenoten hun erfenis na aan de Belgische Staat

Vorig jaar lieten 226 landgenoten hun erfenis na aan de Belgische Staat

Ruim 30 miljoen euro vloeide zo naar de schatkist vorig jaar.  Wie geen familie of begunstigden aanduid bij leven en aan niemand zijn erfenis toewijst, geeft het automatisch aan de Belgische Staat.  Erfloze erfenissen, zijn erfenissen die aan niemand kunnen worden toegewezen of wanneer er gewoon geen nabestaanden te vinden zijn.  Het kan ook dat familie erfenissen weigeren uit vrees voor schulden.  Wat men weigert, gaat dan automatisch naar de overheid.

Gewesten krijgen elk een deel

De gewesten krijgen elk een deel van de koek van deze erfloze erfenissen.  Dat was vorig jaar goed voor bijna 5,5 miljoen euro per gewest.  In 2017 is de Belgische Staat 226 keer enige erfgenaam geweest, in 2016 was dat nog 81 keer, in 2015 102 keer. Zo maar eventjes 30.173.534 euro vloeide in 2017 naar de schatkist, twee jaar geleden was dat 14.921.503 euro. De staat was daarmee de grootste erfgenaam in ons land.  “Er is geen echte reden waarom er vorig jaar zoveel erfloze nalatenschappen waren. Dat verschilt gewoon van jaar tot jaar”, zegt de FOD Financiën.

Net als iedereen moet ook de Staat als erfgenaam successierechten betalen op het ontvangen bedrag. Dat wordt, zoals de wet voorziet, verdeeld onder de gewesten. Die kregen vorig jaar 5.458.527 euro in de schoot geworpen.

Tot dertig jaar tijd om geld terug te eisen

Binnen een verjaringstermijn van dertig jaar kunnen erfgenamen zich toch nog bekendmaken indien ze menen recht te hebben op het geld. Als na onderzoek blijkt dat zij inderdaad een wettelijke erfgenaam zijn, kunnen ze het erfenisbedrag terugvorderen van de Staat. Vorig jaar is dat veertien keer gebeurd, het jaar daarvoor vijf keer.

Bron: nieuwsblad.be en eigen redactie

 

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button