Archief

Als journalist kan je levens redden

Als journalist kan je levens redden

“Als journalist kan je levens redden” persbericht van Werkgroep Verder

Vernieuwde mediarichtlijnen inzake berichtgeving rond zelfdoding.

Het Vlaamse suïcidecijfer ligt anderhalf keer hoger dan het Europees gemiddelde en vraagt om actie. Ook de media dragen hierin een verantwoordelijkheid. Berichten of reportages kunnen suïcide uitlokken, maar goed opgestelde berichten beschermen juist tegen zelfdoding. Een degelijke verslaggeving is dan ook van levensbelang!

Daarom verspreidt Werkgroep Verder mediarichtlijnen, die samen met de Raad voor de Journalistiek en de Vlaamse Vereniging van Journalisten zijn opgesteld. De eerste richtlijnen dateren van 2007. Dit jaar werden zij geüpdatet op basis van nieuwe, wetenschappelijke inzichten en rekening houdend met de ervaringen van journalisten met de vorige editie. Op die manier wordt een groter draagvlak gecreëerd én de haalbaarheid vergroot.

Het doel van de richtlijnen is de kwaliteit van de berichtgeving te verhogen en daardoor zelfdoding te vermijden. Meerdere studies (Thom et al., 2012; Niederkortenthaler et al., 2010) bevestigen immers de relatie tussen berichtgeving en suïcidaal gedrag. Het verband is zowel positief als negatief. Media kunnen zelfdoding uitlokken door in hun berichten de suïcide uitvoerig te beschrijven of als een model op te voeren.

Het suïcidaal gedrag wordt dan letterlijk gekopieerd. Ook het omschrijven van zelfdoding als normaal en onvermijdelijk houdt risico in. Berichten werken evenwel beschermend indien voldoende aandacht gaat naar alternatieven. Ze illustreren dan hoe anderen het hoofd bieden aan problemen of moeilijke omstandigheden.

De drie pijlers van een goede berichtgeving over zelfdoding zijn:

1. Geef juiste informatie
2. Geef hoop
3. Beperk bereik en hoeveelheid van de berichtgeving

Deze richtlijnen zijn ook opgenomen in de Deontologische Code voor journalisten.
Lees meer op www.mediarichtlijnen.be.

De digitale folder kan u hier downloaden en bekijken:
http://www.werkgroepverder.be/blog/wp-content/uploads/2013/05/Mediarichtlijnen-inzake-zelfdoding1.pdf

Elk jaar reikt Werkgroep Verder een media-onderscheiding uit aan een journalist, reporter, scenarioschrijver,… die op een goede manier verslag uitbracht over zelfdoding. De prijs wordt toegekend door een jury, die bestaat uit nabestaanden, journalisten/mediapersonen en suïcidologen. De uitreiking van de media-onderscheiding is een vast onderdeel op de Dag Van De Nabestaanden, die telkens einde november doorgaat.

Daarnaast geeft Werkgroep Verder advies en opleiding aan journalisten, reporters en andere professionals met vragen over correcte berichtgeving. Samen wordt overlegd hoe de richtlijnen het best worden toegepast op het ontwerp dat voorligt.

Tegelijk fungeert Werkgroep Verder als media-watch. Medewerkers filteren berichtgeving die niet conform de richtlijnen verloopt en bespreken dit met de betrokken redactie.

Wie meer wil weten over de mediarichtlijnen kan terecht op de gloednieuwe site www.mediarichtlijnen.be. De site verduidelijkt de richtlijnen, geeft good practices, bevat info over het suïcidaal proces, rapporteert over de wetenschappelijke evidentie voor het gebruik van richtlijnen en beschrijft hoe zij werden opgesteld.

Werkgroep Verder – Nabestaanden na zelfdoding is het Vlaams kenniscentrum en samenwerkingsplatform inzake postventie, en werkt in opdracht van de Vlaamse overheid.

De mediarichtlijnen kaderen binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

3/7/2013 ©Uitvaartvlaanderen.be

Overname van onderwerp, tekst, foto of een gedeelte ervan is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button