BasisinformatieNieuwsVraag en Antwoord

Hoe deblokkeer ik de bankrekening van een overledene?

Hoe deblokkeer ik de bankrekening van een overledene?

Deze vraag stellen veel mensen zich wanneer ze geconfronteerd worden met een overlijden.  En ook een belangrijke vraag.  Want een overlijden brengt veel emoties maar ook veel te regelen mee.  Niet alleen de begrafenis, maar ook de formaliteiten.

De bank kan je op de hoogte brengen van het overlijden, je kan altijd een akte van overlijden meenemen om het overlijden te bewijzen.  Maar niet elke bank heeft deze akte meteen nodig.

Wat men altijd nodig heeft zijn volgende documenten:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid

Opgepast: de ‘verklaring van erfrecht’ ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de ‘akte van bekendheid’ opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering.

Goed om te weten: als langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kunt u tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, met een maximum van 5.000 euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om dringende uitgaven te doen, zonder een attest of akte van erfopvolging voor te leggen.

Kosten van de begrafenisondernemer kunnen altijd worden betaald door simpelweg de factuur van de begrafenisondernemer af te geven bij de bankinstelling waar de overledene zijn of haar rekening had.  Dit geldt ook voor de kosten van een koffietafel, indien deze niet mee op de factuur van de begrafenisondernemer opgenomen zijn.

©Overname van tekst/beeld/onderwerp is enkel toegestaan wanneer de eigenaar hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button