NieuwsVraag en Antwoord

Hoe wordt het pensioen geregeld na een overlijden?

Enkele belangrijke punten

Een alleenwonende persoon 

Als een alleenwonende gepensioneerde overlijdt, dan meldt de Kruispunt van de Sociale Zekerheid dit automatisch aan de Federale Pensioendienst.

Er hoeft niets te worden ondernomen.

Als hij op het moment dat zijn maandelijks pensioen werd uitbetaald:

 • niet meer in leven was, is het bedrag niet meer verschuldigd aan eventuele rechthebbenden.
 • nog leefde, dan is het bedrag nog verschuldigd aan eventuele rechthebbenden die daarvoor een aanvraag moeten indienen.

Meer informatie over achterstallige pensioenbedragen bij overlijden.

Uitbetaling van het pensioen tijdens de maand van overlijden 

De gepensioneerde overleed:

 • vóór de datum waarop de:

  • assignatie werd uitgegeven.
   De postbode stuurt de assignatie terug naar de bpost bank, die het bedrag terugstort aan de FPD.
  • overschrijving gebeurde.
   De bankinstelling stort het pensioenbedrag terug aan de FPD.

  Er is eventueel recht op een nieuwe uitbetaling van dat pensioen.

 • op of nà de datum waarop het pensioen werd uitbetaald (overschrijving of assignatie).
  Het pensioen blijft uitbetaald.

 


Een persoon met een gezin
 

In de meeste gevallen moet de langstlevende echtgenoot geen pensioen of IGO aanvragen. De FPD moet wel op de hoogte zijn van het overlijden of de gewijzigde gezinssituatie.

Een dergelijke aanvraag is nodig als de:

 • overledene geen pensioen ontving;
 • echtgenoten feitelijk gescheiden waren;
 • betrokkene in het buitenland is overleden;
 • overleden echtgenoot het gewaarborgd inkomen aan het gezinsbedrag ontving.

In welke gevallen moet de langstlevende echtgenoot een aanvraag indienen? 

Als de overleden persoon al gepensioneerd was is het bedrag van de maand van overlijden altijd automatisch verschuldigd aan de samenwonende huwelijkspartner, ongeacht of de gerechtigde al dan niet in leven was op het ogenblik van de betaling.

Bij afwezigheid van een huwelijkspartner hebben nog andere personen misschien recht op het achterstallig pensioen als hij nog in leven was op het ogenblik van de betaling, maar zij moeten het aanvragen als ze niet samenwoonden.

Meer informatie over achterstallige pensioenbedragen bij overlijden.

Uitbetaling van het pensioen tijdens de maand van overlijden 


De gepensioneerde overleed:

 • vóór de datum waarop de:

  • assignatie werd uitgegeven.
   De postbode stuurt de assignatie terug naar de bpost bank, die het bedrag terugstort aan de FPD.
  • overschrijving gebeurde.
   De bankinstelling stort het pensioenbedrag terug aan de FPD.

  De overlevende huwelijkspartner behoudt het recht op dat pensioenbedrag, dat we automatisch later uitbetalen.

  Mogelijke rechthebbenden vinden in het formulier ‘Aanvraag voor achterstallen bij een overlijden’ (pagina 3 en 4), meer info over:

  • wie recht heeft;
  • in welke volgorde uitbetaald wordt;
  • welke stappen ze moeten ondernemen.
 • op of nà de datum waarop het pensioen werd uitbetaald (overschrijving of assignatie).
  Het pensioen blijft uitbetaald. U hoeft verder niets te doen.

 

 

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met de pensioendienst:

Telefoneren

Ons gratis nummer: 1765 

Betalend vanuit het buitenland: +32 78 15 1765.

Houd uw Rijksregisternummer bij de hand.

Wanneer belt u ons het best? en werking Pensioenlijn

 

Gegevens geldig op huidig moment: 26/3/2019 – bron: https://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/support/decease/paginas/default.aspx

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button