NieuwsUitvaart

Wat zijn successierechten

Successierechten of erfenisrechten zijn belastingen die de Staat int op jouw erfenis. Deze successierechten worden berekend op de waarde (na aftrek van de schulden) van al wat uit de nalatenschap van de overledene wordt verkregen.

Het tarief of percentage van deze successierechten, ook successietarief genoemd, hangt af van het erfbedrag en de graad van bloedverwantschap met de overledene.

Algemeen kan men stellen: hoe hoger het erfbedrag, wat de overledene bezat van roerend en onroerend goed, en hoe kleiner de graad van bloedverwantschap, hoe meer je moet betalen als erfgenaam.

Het bedrag aan successierechten dat je erfgenamen zullen moeten betalen hangt af van verschillende factoren:

  • het gewest waar je woont op het ogenblik dat je sterft: het bedrag aan successierechten zal dus verschillen naargelang je in het Vlaamse, het Brusselse of het Waalse Gewest woont. Als je bent verhuisd in de loop van de laatste vijf jaar voor je overlijden, dan is het gewest waar je het langst hebt gewoond in de loop van die vijf jaar doorslaggevend;
  • het geërfde bedrag: net als de personenbelasting, zijn successierechten progressief. ‘Progressief‘ betekent dat het tarief stijgt naarmate de erfenis groter wordt. Hoe meer een erfgenaam erft, hoe sneller hij in een hogere schijf valt en hoe hoger de successierechten zullen zijn die hij moet betalen.
  • de verwantschap tussen jou en je erfgenamen: kinderen, kleinkinderen, ouders én partners betalen de laagste tarieven. Heb je in een testament erfgenamen aangeduid die geen familie zijn van jou, dan betalen die de hoogste successierechten: ze kunnen oplopen tot 80%!

 

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button