BasisinformatieNieuwsUitvaart

Met welk geld kan ik een uitvaartfactuur betalen?

Met welk geld kan ik een uitvaartfactuur betalen?

Met welk geld kan ik een uitvaartfactuur betalen? – Een uitvaartfactuur kan men betalen met de tegoeden op de bankrekening van de overledene.  Indien er voldoende gelden op de rekening aanwezig zijn.  Anders kan het zijn dat zij die de uitvaart bestellen, de factuur moeten betalen.  Veelal wordt de uitvaartfactuur voldaan met de tegoeden op de bankrekening van de overledene.  De uitvaartfactuur moet eerst worden voldaan naar de uitvaartondernemer toe, alvorens men ze aan de notaris geeft.

De notaris voert niet automatisch de betaling van de uitvaartfactuur uit.  Enkel wanneer men hierom specifiek vraagt.  Elke afronding van successierechten is anders.  Daarom dient hier goed om informatie gevraagd te worden bij de notaris, alvorens men stappen onderneemt.  Een openstaande uitvaartfactuur moet wettelijk als een van de eerste schuldeisers voldaan worden.  Er is dus vaak geen reden om de uitvaartfactuur niet te voldoen, wanneer er voldoende tegoeden op de rekening van de overledene staan.

Een uitvaartfactuur alsook deze van de koffietafel, worden aanzien als uitvaartkosten.  Uitvaartkosten kunnen worden ‘ingebracht’ in de berekening van de successierechten.  Alles wat de overledene bezat, roerende en onroerende goederen, worden berekend, nadien worden de uitvaartkosten eraf getrokken.  Wanneer de uitvaartkosten eraf zijn getrokken, wordt op de gehele restwaarde de uiteindelijke successie berekend.

Deze informatie omvat een algemene kijk op de betaling van uitvaartkosten, dit wil niet zeggen dat deze informatie bij iedereen 100% van toepassing is, net daarom is het van belang dat eenieder informatie moet opdoen bij gespecialiseerde bedrijven of de notaris.

 

Lees ook:

Wie betaalt de begrafeniskosten?

Notaris tv over erfenissen en successierechten

Hoeveel successierecht moet ik betalen?

Wat is de aangifte van de nalatenschap?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top button