BasisinformatieUitvaart

Wat is de aangifte van de nalatenschap?

Wat is een aangifte van nalatenschap?

Opdat de fiscus zou weten waarover en hoeveel successierechten moeten betaald worden moeten de erfgenamen het vermogen aangeven.

Dit betekent dat men bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner alle activa van de overledene moet opgeven: huis, appartement, grond, gelden, bankrekeningen, … telkens met de waarde of het bedrag op datum van overlijden.
Ook de goederen die de overledene in het buitenland bezit moeten aangegeven worden.

Bij het overlijden van een rijksinwoner worden de erfgenamen namelijk belast over het wereldwijd nettovermogen van de overledene.

Ook alle passiva mogen worden opgegeven.
Dit zijn de nog openstaande schulden op datum van overlijden en de kosten met betrekking tot de begrafenis.
Deze kunnen dan in mindering worden gebracht van de activa.

bron: notaris.be

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button