NieuwsUitvaart

Erfbelasting straks beperkt?

notarisDe belastingdruk op erfenissen verlagen kan door de hoogste tarieven te beperken. Maar we kunnen ook de laagste tarieven aanpakken. Dat zou voor meer erfgenamen soelaas bieden, redeneert Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD).  Dat staat te lezen in Netto.

De Vlaamse regering wil de tarieven van de erfbelastingen hervormen om ze ‘billijker’ te maken. De tarieven in rechte lijn (kinderen, ouders) blijven zoals ze zijn, maar alle andere tarieven worden tegen het licht gehouden.  Vooral in zijlijn en voor wie erft van een niet-familielid, lopen de tarieven hoog op.

Broers en zussen betalen bijvoorbeeld tussen 30 procent en 65 procent erfbelasting, wie erft van een tante of oom moet tussen 45 en 65 procent daarvan aan de Vlaamse Belastingdienst afgeven. ‘Dergelijke tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als onteigening aangevoeld worden’, aldus Tommelein.

De minister wijst onder andere naar de belastingverminderingen voor kleine erfenissen. Dat zijn erfenissen waarop erfgenamen geen erfbelasting hoeven te betalen of een korting genieten op het te betalen bedrag.

‘Welnu, het bedrag van die vermindering, de bovengrens van de kleine verkrijging en de berekeningswijze is niet gelijk voor de drie categorieën erfgenamen.’ Momenteel genieten broers en zussen bijvoorbeeld een korting op de erfbelasting als hun erfdeel maximaal 70.000 euro groot is.

Tommelein verwijst ook naar de techniek van de ‘splitting’. Als kinderen erven van een ouder of grootouder, dan wordt hun erfdeel opgesplitst in een roerend en een onroerend gedeelte om het tarief te bepalen. ‘Deze opsplitsing wordt niet toegepast in de zijlijn. Naast de numeriek hogere tarieven verklaart dat ook de hogere belastingdruk voor deze erfgenamen’, redeneert Tommelein.

Tot slot wijst de minister erop dat het belastingtarief wordt bepaald op het individuele erfdeel van elke erfgenaam afzonderlijk. ‘Maar op de erfenis van bijvoorbeeld een tante wordt voor alle neven en nichten samen één geglobaliseerd tarief toegepast.’

‘Kortom, ik wil maar aangeven dat, naast een eenvoudige verlaging van de hoogste tarieven, er nog andere aspecten zijn die we in aanmerking moeten nemen’, besluit de minister.

bron: netto.tijd.be en eigen redactie.

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button