NieuwsUitvaart

De online erfenissimulator

Wikifin.be, de informatiesite van de overheid over financiële zaken, lanceert een erfenissimulator.  Deze simulator geeft een beeld van hoe een erfenis verdeeld zou kunnen worden.  Ook hoeveel successierechten erop betaald moeten worden, kan men duidelijk zien.  De bedoeling is dat Belgen hiermee aan de slag gaan en zo kunnen ze zich goed en duidelijk informeren hoe een successieberekening in elkaar steekt.

Het werkt eenvoudig

De erfenissimulator werkt eenvoudig. Het volstaat te surfen naar wikifin.be/erfenissimulator en daar een stamboom en een schatting van de bezittingen in te vullen. Vervolgens krijgt de gebruiker een overzicht van zijn totale vermogen en hoe dat verdeeld wordt bij overlijden. Er volgt ook een raming van hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen.

Niets geregeld

De erfenissimulator geeft weer hoe een nalatenschap zou verdeeld worden als er geen testament is of geen schenkingen tijdens het leven werden gedaan. Met andere woorden: hoe ziet de erfenis eruit als er nog niets specifiek geregeld is. Wie een en ander liever anders zou zien, kan vervolgens professionele hulp inroepen van bijvoorbeeld een notaris. De notarissenfederatie heeft meegewerkt aan de site.

Nut

De simulator is wel enkel nuttig bij de meest voorkomende situaties, met name de gevallen waarin de nalatenschap gaat naar (klein)kinderen (ook buitenechtelijke en geadopteerde kinderen) of naar ouders, broers en zussen. Bovendien kunnen de resultaten nog sterk verschillen van de feitelijke toestand bij overlijden. Dan zullen immers de op dat moment geldende regels van toepassing zijn. De initiatiefnemers trachten de simulator wel zo goed mogelijk up-to-date te houden.

bron: Belga – wikifin.be – 28/11/2016

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button