NieuwsUitvaart

Grote aanpassing in ons erfenisrecht

Ons erfenisrecht dateert nog van de tijd dat Napoleon het hier voor het zeggen had.  Tijd voor een nieuwe aanpassing van ons erfenisrecht dus.  Na 200 jaar krijgen mensen vanaf 2018 meer vrijheid en rechtszekerheid wat hun erfenissen betreft.  De bedoeling is om ruzies en onaangename verrassingen tegen te gaan.

 

Bekijk meer video’s van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

Dat meldt het VTM nieuws.  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deed de hervorming vandaag uit de doeken op de ministerraad. De teksten kwamen tot stand in nauw overleg met Kamerleden Carina Van Cauter (Open Vld), Sarah Smeyers (N-VA), Sonja Becq (CD&V) en Philippe Goffin (MR) en zullen ook als wetsvoorstel worden ingediend.

Wat zijn nu precies de grootste veranderingen?

1. Je kan overeenkomst sluiten met erfgenamen
Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat mensen al afspraken over hun erfenis kunnen maken vóór ze overleden zijn. Zo zal je op voorhand kunnen bepalen dat je geld naar je kleinkinderen gaat, in plaats van naar je kinderen.

Eén voorwaarde: alle erfgenamen moeten op voorhand wel akkoord gaan met de regeling. Een ouder zal dus maar een kind kunnen onterven als het kind daar zelf ook mee akkoord gaat.

De hervorming moet voor een grotere gemoedsrust zorgen en mogelijke conflicten achteraf helpen vermijden. Daarnaast moet deze regeling er ook voor zorgen dat stiefkinderen op dezelfde manier behandeld kunnen worden.

2. Voorbehouden erfdeel komt op de helft
Ook wie op voorhand geen overeenkomst kan sluiten met zijn of haar erfgenamen, zal meer vrijheid hebben. In de hervorming is namelijk bepaald dat ‘slechts’ de helft van de erfenis naar de kinderen gaat en dat de andere helft vrij besteed mag worden.

Vandaag ziet de situatie er iets anders uit. Wie bijvoorbeeld drie kinderen heeft, kan nu één kwart van zijn erfenis vrij besteden. Drie vierde van de erfenis gaat in deze situatie namelijk naar de kinderen.

“Door de nieuwe regeling zal men meer vrijheid hebben en kan men een kind dat tot de laatste dag voor zijn of haar ouder gezorgd heeft, meer geven dan het voorbehouden deel”, klinkt het.

3. Betere regels rond schenkingen
Vandaag kan iemand tijdens zijn leven ook al een voorschot op een erfenis geven, maar dat kan soms voor nare verrassingen zorgen voor de erfgenamen omdat die schenking ook in rekening wordt gebracht.

Denk bijvoorbeeld aan twee kinderen, waarvan de ene 300.000 euro cash krijgt en de andere een appartement ter waarde van 300.000 euro. Is dat laatste op het moment van overlijden in waarde gestegen, dan wordt die nieuwe waarde momenteel meegenomen in de berekening. Daardoor zal het tweede kind een kleiner deel krijgen van het resterende deel van de erfenis.

Net daarom komt er nu een uniforme regel. Zowel voor roerende goederen (zoals een auto) als onroerende goederen (een huis) zal de schenking voortaan gebeuren in waarde en niet meer in natura, volgens de waarde op de dag van de schenking.

Was het appartement dus 300.000 euro waard op het moment dat je het kreeg, dan zal het ook bij erfenis nog beschouwd worden als een gift van 300.000, hoewel het appartement vandaag 500.000 euro waard is.

bron: vtm nieuws – 23/12/16

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button