NieuwsUitvaartVraag en Antwoord

Schat men de kost van een uitvaart wel altijd correct in?

Schat men de kost van een uitvaart wel altijd correct in?

Een onderzoek in Nederland brengt aan het licht dat de consument in Nederland niet altijd kan inschatten wat een uitvaart kan kosten.  Een gemiddelde uitvaart kost volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland, circa 7.500 euro, waar mensen in doorsnee uitgaan van 6.000 euro.

Daarnaast kent de consument ook niet altijd de verschillende soorten verzekeringen die er bestaan.  Er zijn overlijdensricoverzekeringen, die kosten in geval van een overlijden dekken, zoals huishuur en inkomensverlies, maar er is ook de uitvaartverzekering.

 

Verschil in verzekeringen

Enkel deze laatste verzekering dekt de kosten van een uitvaart.  Zij die een uitvaartverzekering hebben gaan er vanuit dat dit de kosten van een volledige uitvaart dekt.  Toch is dit niet altijd correct.  Want onder de uitvaartverzekeringen heeft men evengoed verschillen.  De natura- en kapitaalverzekering.

De natura-verzekering dekt in de vorm van diensten en pakket van goederen.  Er zijn verzekeraars die ook hier gewoon geld uitkeren, er zijn er ook die enkel effectief de diensten verzekeren.  Alles hangt af van welke verzekering en hoe deze verzekering is opgebouwd.

 

In België veelal kapitaalverzekeringen

In België zijn er gelukkig weinig natura-verzekeringen, de meesten vergoeden de kosten van de uitvaart.  Afhankelijk van de gevraagde diensten en goederen moet men hier opleggen of krijgt men nog geld in de nalatenschap.

In Nederland denkt men, volgens het onderzoek van budgetvoorlichter Nibud, al snel dat de uitvaartverzekering alle kosten dekt.  Niets is minder waar, maar vele uitvaartverzekeringen keren maar een deel uit en niet voldoende om de gehele factuur te dekken.  Alles hangt af van wat men verlangt, hoe groot de uitvaart is en welke uitvaartondernemer men onder de arm neemt.

 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 7.500 euro

Wanneer men ziet dat in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 7.500 euro als gemiddelde uitvaartkost telt, zitten we in België ruim onder dit bedrag.  Zo’n 4.000 euro kost in België een gemiddelde uitvaart.  Ook hier kan de prijs schommelen.  Want een grafsteen, een concessie, grote koffietafels en andere bijkomstige dingen kunnen de prijs enorm doen stijgen.

Veelal denkt men dat een uitvaart duur is, dit levert nog maar eens een bewijs dat een begrafenis in België betaalbaar is.  Toch in vergelijking met onze buren.  Maar schat men de kost van een begrafenis wel altijd even goed in?  Of zijn wij als Belgen er te laat en niet vroeg genoeg in ons leven, mee bezig?

 

Een schuldsaldoverzekering is ‘normaal’ en een uitvaartverzekering moeilijk bespreekbaar

Het is soms raar te merken, dat wanneer men een huis koopt, een schuldsaldo verzekering neemt, in geval van overlijden en dat normaal vindt, maar een verzekering om de uitvaartkosten te dekken moeilijk bespreekbaar is?   Hoewel het ook om kosten gaat bij een overlijden en een financiële dekking voorziet.  Hoe dan ook, het taboe rond de dood en het feit dat men er liever niet teveel over praat, lijkt normaal.  Toch mag men realistisch zijn, dat de dood ontegensprekelijk een onderdeel is van ons leven en de maatschappij.

 

 

 

Tags

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close