Uitvaartvergoedingen

Uitvaartvergoedingen

Vergoedingen om kosten van een uitvaart te dekken

In verschillende omstandigheden heeft de achterblijvende familie na een overlijden recht op een vergoeding voor de begrafeniskosten. Dit kan bij verschillende instanties het geval zijn. Naargelang de activiteiten van de overledene. Hieronder enkele voorbeelden.

Personeel openbare dienst:

de overledene was nog actief: aanvraag doen bij de betrokken administratie van de bepaalde dienst waar de overledene aan het werk was.

de overledene was reeds in pensioen: aanvraag + uittreksel richten aan “Administratie der Pensioenen, Sectie Begrafenisvergoedingen, Victor Hortaplein 40 bus 30 te 1060 Brussel”.

Ziekenfondsen keren geen uitvaartvergoedingen uit sinds 2013, aanpassing van de wetgeving

Lees ook:

Funeraire producten

Werkgever/werkloosheid na overlijden

Vaak gestelde vragen

Back to top button