Vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheden

Vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheden

Iemand verliezen doet pijn. Definitief afscheid nemen van iemand die je graag ziet, is één van de zwaarste dingen die we in ons leven soms moeten doen.
Als vrijzinnig humanisten kunnen we ons niet vastklampen aan een leven na de dood, een god of een hiernamaals. Toch willen ook vrijzinnig humanisten op een mooie betekenisvolle manier afscheid nemen. Dat kan tijdens een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid.
Een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid is niet neutraal. Kiezen voor een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid is een levensbeschouwelijk standpunt innemen. Het geeft aan dat je het einde van dit leven als het definitieve einde aanvaardt. Daarom richt een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid zich op het leven voor de dood, op het levensverhaal van de overledene.
Praktisch

Na het overlijden neem je contact op met een huisvandeMens. De begrafenisondernemer of het crematorium kan je de gegevens van het huisvandeMens bezorgen, maar je kan ook terecht op www.deMens.nu.
Een vrijzinnig humanistisch consulent zal contact opnemen voor een gesprek. Hoe de plechtigheid er zal uitzien, bepaal je zelf, in samenspraak met de consulent.
Voor de organisatie van een vrijzinnig humanistische plechtigheid kan je terecht in elk huisvandeMens. De contactgegevens vind je op www.deMens.nu.

Meer informatie nodig?

Vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheden

deMens.nu
Brand Whitlocklaan 87
1200 Brussel

Tel: 02/735 81 92
Email: info@deMens.nu
URL: www.deMens.nu

 

Overname van onderwerp, tekst, foto of een gedeelte ervan is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

©Uitvaartvlaanderen.be

Back to top button