Ziekenfonds na overlijden

Het ziekenfonds en begrafenisvergoeding

Het ziekenfonds keert geen geld meer uit voor de begrafenis. Dit is in 2013 stopgezet.

In sommige gevallen kan men rekenen op een begrafenisvergoeding van de werkgever.

Gesyndiceerden van een vakbond hebben recht op een bijdrage, naargelang het aantal jaar dat ze lid waren van de betreffende vakbond.

Diverse soorten begrafenisvergoedingen

In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte, contact opnemen met: enerzijds de verzekeringsmaatschappij en het “Fonds voor Arbeidsongevallen, Idalle II, Troonstraat 100, 1050 Brussel”, en anderzijds het “Fonds voor Beroepsziekten, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel”.

Indien de overledene nog vakantiegeld tegoed had, moet u dit bekomen via de werkgever van de overledene.

Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oologsinvaliden en -slachtoffers, mindervaliden, ouderdomsrente, … zelf verwittigen met uittreksel. Oorlogsvergoedingen(frontstrepen, vuurkruisen), plaatselijke afdeling verwittigen.

Back to top button