Uitvaartgids

Aangifte van nalatenschap – erfenis

Aangifte van de nalatenschap

Wanneer moet een aangifte van nalatenschap worden ingediend?

Een aangifte van nalatenschap moet worden ingediend wanneer door een overlijden de goederen van de overledene worden verkregen doorzijn erfgenamen of door in zijn testament aangeduide legatarissen. In principe is het indienen van een aangifte van nalatenschap verplicht.

Moet er altijd een aangifte van nalatenschap worden ingediend?

De administratie stelt zich soepel op en eist niet dat een aangifte wordt ingediend als de volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:

 1. de nalatenschap van de rijksinwoner bevat geen onroerende goederen;
 2. er is geen successierecht verschuldigd.

 


Opgelet: 31/7/2012

Wijziging van de termijn voor de indiening van aangifte van een nalatenschap:

Voor overlijdens vanaf 1 augustus 2012 is de termijn voor het inleveren van een aangifte van een nalatenschap nog slechts 4 in plaats van 5 maand, te rekenen vanaf de dag van het overlijden, wanneer dit zich in België heeft voorgedaan.

Door de verkorting van de termijn voor de indiening van de aangifte, wordt ook automatisch de termijn van betaling met 1 maand verkort en moeten de successierechten betaald worden binnen de 6 maanden na het overlijden (7 of 8 maanden bij een overlijden in een ander land van Europa of buiten Europa).


 

Binnen welke termijn moet de aangifte van nalatenschap worden ingediend?

De termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap wordt bepaald door de plaats van het overlijden. De berekening van de termijn gebeurt van datum tot datum te rekenen vanaf de dag van het overlijden.

 • De termijn bedraagt 4 maand als het overlijden plaatsheeft in België.
 • De termijn bedraagt 5 of 6 maand als het overlijden plaatsheeft in een ander Europees land.

Wanneer de laatste dag van de termijn samenvalt met een sluitingsdag van het registratiekantoor wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende openingsdag van het kantoor.

Kan de indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap worden verlengd?

De erfgenamen kunnen, in geval van ernstige moeilijkheden, een aanvraag tot verlenging doen bij het registratiekantoor waar de aangifte moet worden ingediend.

Een dergelijke aanvraag is niet meer mogelijk wanneer de indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap al verstreken is.

De verlenging van de indieningstermijn brengt in geen geval een uitstel van de betalingstermijn of van de intresten met zich mee.

Wat gebeurt er wanneer de aangifte van nalatenschap laattijdig wordt ingediend?

Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een boete op van 25 euro per maand vertraging.

bron: minfin.fgov.be

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Eén reactie

 1. Beste,
  Hou lang na het overlijden mag nog een aangifte worden ingediend?
  Concreet voorbeeld: Een erfgenaam heeft na 2 jaar overlijden nog steeds geen aangifte ingediend.
  De dienst belastingen heeft op de vraag van erfgenaam qua interesten geantwoord dat er geen boetes kunnen gerekend worden op iets dat nog niet is aangegeven. Ik veronderstel dat er sowieso 20% interesten zullen worden aangerekend op de successierechten eens de erfgenaam deze aangifte zal indienen, maar mijn vraag is; hoeveel jaren mag de erfgenaam wachten om deze aangifte te doen? Staat hier een maximumtermijn op of blijven hier gewoon jaarlijks interesten bijkomen en mag de erfgenaam zijn aangifte zelfs binnen 10 jaar indienen? NB: Voor desbetreffende nalatenschap is er eveneens een legataris via testament. Die legataris heeft wel al een (individuele) aangifte gedaan.
  Ik vind overal termijnen terug betreffende laattijdige indieningen, maar nergens sancties igv niet indienen.
  Indien de erfgenaam de erfenis niet verwerpt, maar ook niet in orde brengt, wat gebeurd er dan?
  Dank voor uw hulp!
  Mvg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk ook
Close
Back to top button