Akte van overlijden

De akte van overlijden, bij de aangifte van overlijden

akte-van-overlijdenNa het overlijden komen er heel wat vragen en dringende handelingen op de nabestaanden afgestuurd. Vaak weet men niet goed hoe men te werk moet gaan na een overlijden, als het gaat om de hele papierwinkel en de verschillende instanties die verwittigd moeten worden.

De aangifte van overlijden, die meestal door de begrafenisondernemer in orde zal worden gebracht, gebeurt bij de gemeente van overlijden. Indien uw partner/familielid overlijdt in Antwerpen, zal de aangifte in Antwerpen plaatsvinden. Daar wordt dan ook het rijksregister aangepast.

Bij deze aangifte krijgt uw begrafenisondernemer verschillende documenten mee. De toelating tot begraven of cremeren en vervoer, en de uitreksels van de akte van overlijden. Deze uitreksels zijn benodigd om bijvoorbeeld een bank of de mutualiteit op de hoogte te brengen van het overlijden. Wanneer u bij verschillende instanties zal vertellen dat iemand overleden is, zal men snel de vraag stellen of u in het bezit bent van een uitreksel van de akte van overlijden.

De akte van overlijden is een officieel document dat bewijst dat iemand overleden is.

Back to top button