Aula van de begrafenisondernemer

De aula van de begrafenisondernemer of de aula in het crematorium of de begraafplaats

aula
©Christophe Bruyneel

Een aula is een ruimte of een zaal waar er afscheid kan genomen worden van de overledene, tijdens een afscheidsplechtigheid. Een begrafenisondernemer kan over een eigen ruimte beschikken. Het hangt dan af welke begrafenisondernemer je onder de arm neemt. Ook in het crematorium heb je steevast een ruimte, of zelfs meerdere. Op bepaalde kerkhoven in Vlaanderen kan je ook een aula terugvinden die er speciaal gebouwd is om afscheidsplechtigheden te houden.

Afscheidsplechtigheden in aula’s

In een aula kunnen er alle soorten afscheidsplechtigheden gehouden worden van eender welke geloofsovertuiging uit. Maar meestal wordt de ruimte gebruikt net omdat het geen geloof uitstraalt en erg neutraal is naar geloofsovertuigingen toe. Er wordt dan gesproken over en burgerlijke uitvaart. Waarbij een spreekmeester de uitvaart leidt. De spreekmeester is meestal de begrafenisondernemer zelf. Maar het kan ook het personeel van het crematorium zijn als de dienst in de ruimte van het crematorium plaatsvindt. Er wordt ook soms gebruik gemaakt van een moreel consulent, die in naam van de familie een dienstverloop opstelt en deze dan ook voordraagt. Een moreel consulent wordt ook ingezet om bijvoorbeeld: een niet katholieke uitvaart te houden met toch een gebed in verwerkt of zelfs meerdere verwijzingen naar God toe. Zonder dat er dan gebruikt wordt gemaakt van de typische katholieke uitspraken tijdens een eucharistieviering.

 

Audio en visuele aspecten

Een aula is vaak beter voorzien van audio en visuele apparatuur zodat de uitvaartdienst nog persoonlijker wordt. Via audio en visuele weergave kan men de persoonlijkheid van de overledene beter weergeven en komen de herinneringen beter tot zijn recht. Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze van wat er wordt afgespeeld.

 

Lees ook: 

De begrafenis of uitvaart

Lijkwagen – Rouwvervoer – Rouwauto zorgt voor het lijkvervoer

Teksten bij een begrafenis, van grote emotionele waarde

Aula voor begrafenisplechtigheden

Is er een termijn tussen overlijden en begrafenis?

Back to top button