Burgerlijke Stand

Een overlijden dient te worden aangegeven bij de burgerlijke stand

Bij de burgerlijke stand, in het gemeentehuis, wordt uw burgerlijke staat opgenomen. De aangifte van geboorte of overlijden, huwelijk en andere aangelegenheden die rechtstreeks met uw burgerlijke staat te maken hebben. Hier houdt men de aktes en registers bij. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal ervoor zorgen dat alles netjes genoteerd wordt.

Aangifte van overlijden

Wanneer iemand in een bepaalde gemeente komt te overlijden, zal de bevoegde persoon voor lijkbezorging zich naar de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden begeven. Wanneer iemand overlijdt in Maldegem, zal men zich naar burgerlijke stand van Maldegem begeven om dit overlijden aan te geven. Hiervoor heeft men de juiste documenten nodig.

model IIIC/D

medisch attest

indien crematie: aanvraag tot crematie

identiteitskaart overledene

huwelijksboekje overledene

rijbewijs overledene

de toelating tot begraven indien de begrafenis in een andere gemeente of stad plaats heeft (niet in alle gemeenten, maar sommige gemeenten vragen dit nog, in principe zegt de wetgeving: ‘de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden levert kosteloos een toelating tot begraven af’)

(bij natuurlijk overlijden)

 

Bevoegd persoon

De begrafenisondernemer zorgt voor de aangifte van overlijden. Hij wordt als bevoegd persoon door de familie aangesteld, om zo de aanpassing in het bevolkingsregister te laten gebeuren. Hij krijgt de akte van overlijden mee voor de nabestaanden. Deze zullen de nabestaanden nodig hebben om verschillende instanties op de hoogte te brengen. Men kan deze akte pas verkrijgen als de aangifte volledig in orde is.

 

Geschiedenis

Na de Franse Revolutie, maar nog voor het regime van Napoleon in 1799 begon, werd bij de Franse wet van 20-25.09.1792, decreet van 17.06.1796 de burgerlijke stand vastgelegd. In de Zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen en Brabant) werd met de burgerlijke stand registers begonnen tussen 1796 en 1798. In de verschillende Limburgse gebiedsdelen tussen 1796 en 1804. Onder het bewind van Napoleon werd in 1804 de Code Napoléon ingevoerd.

Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in de Zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen en Brabant) waren de familienamen al eeuwenlang gestabiliseerd. Iedere burger die daar nog geen vaste achternaam had, werd met een apart decreet van Napoleon van 18 augustus 1811, verplicht er een te kiezen. Dat sommige mensen bij wijze van protest een belachelijke naam als ‘Naaktgeboren’ of ‘Zondervan’ zouden hebben gekozen, is een mythe.

Back to top button