BegraafplaatsenNieuwsVraag en Antwoord

Denk goed na of je een concessie neemt op de begraafplaats…

Want na de wettelijke minimum grafduur van tien jaar kunnen de kosten hoog oplopen, als je de stoffelijke resten wil behouden

Het is bij overlijden heel belangrijk dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt tussen het al dan niet nemen van een concessie (grafduur, verlengbaar en voor meerdere personen mogelijk).  Dit voor het begraven of bijzetten.  Want wanneer je geen concessie neemt, kan elke Vlaamse gemeente na tien jaar de grafduur beëindigen.

Een grafduur van tien jaar, gewone lijn, is niet verlengbaar

Veelal kan je na deze tien jaar de grafduur niet verlengen, tenzij je dan overgaat op een concessie en de geldende kosten op dat ogenblik betaalt.  De geldende kosten kunnen zijn: ontgraving taksen, nieuwe concessie en een extra kost voor de jaren dat de stoffelijke resten al op de begraafplaats gerust hebben, omdat het dan een concessie wordt.

Deze kosten bij het niet nemen van een concessie en de resten langer dan 10 jaar willen behouden, kunnen hoog oplopen.  In bepaalde gemeenten kan het oplopen tot een kost van een kleine begrafenis, met alle gevolgen van dien.  Zeker wanneer men stoffelijke resten moet ontgraven, dan is een nieuwe grafkist nodig om te herbegraven.

Het staat bijna maandelijks in de krant

Wanneer men bij overlijden niet overgaat tot het nemen van een concessie, kan men na tien jaar voor voldongen feiten komen te staan.  Het staat bijna maandelijks in de krant, dat mensen verbolgen zijn wanneer een graf of rustplaats verdwijnt.  Een graf verdwijnt niet zomaar.  Dit wil enkel zeggen dat de nabestaanden de boodschappen van de gemeenten niet gelezen hebben. Deze boodschappen staan te lezen aan het graf en aan de ingang van de begraafplaats.

Deze boodschappen omvatten een verwittiging dat een grafduur ten einde loopt en men actie moet ondernemen wanneer men de stoffelijke resten wil behouden.  Met de eventuele kosten.  Maar dan kan men als nabestaanden wel actie ondernemen.  Doet men dat niet, dan worden de stoffelijke resten in de handen van de gemeente gelegd.

Een gemeente hoeft geen brief te sturen

Een gemeente hoeft ook geen brief naar nabestaanden te sturen.  Doet een gemeente dat wel, dan is dat uit pure goodwill en niet uit verplichting.  Een gemeente is enkel verplicht een graf aan te duiden door middel van een bord of sticker waarop de melding staat dat de grafduur ten einde loopt en men contact dient op te nemen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de betreffende begraafplaats.

De kosten die gemeenten aanrekenen voor het ontgraven en nieuwe concessies, zijn volledig zelf opgesteld.  Men mag daar mee doen wat men wil.  Er is daar geen wettelijk kader voor.  De enige wettelijke verplichtingen in Vlaanderen is de grafduur bij concessies van 25 jaar en maximum 50 jaar, verlengbaar en mogelijk voor meerdere urnen of kisten samen te zetten.  Hoeveel kisten of urnen in één graf of nis, bepaalt de gemeente.

Bij gewone lijn betaalt men niets, maar nadien misschien wel, indien men de resten wil behouden na tien jaar

Bij een niet-concessie, ‘de gewone lijn’, betaalt men bij overlijden niets, maar dan kunnen er geen urnen of kisten samen gezet of begraven worden, noch kan een grafduur dan verlengd worden na minimum tien jaar.  Veelal is de plaats van ‘gewone lijn’ een ander perk dan het perk met de concessies.  Dus zomaar overgaan tot het nemen van een concessie na een grafduur in ‘gewone lijn’ kan veelal niet op dezelfde plaats.  Een ontgraving en overplaatsing is dan aan de orde.

Bij een grafkist overzetten, kunnen de kosten erg oplopen.  Daar stoffelijke resten moeten worden overgebracht naar een ander graf, dat moet dan wel in een nieuwe grafkist.  Bij een urne is dat veel eenvoudiger, in praktijk.  Doch kunnen hier de kosten voor ontgraving taksen ook dezelfde zijn als bij een kist.

Vandaar dat het nadenken over het al dan niet nemen van een concessie zeer belangrijk is.  Hierover moet goed worden nagedacht.

Opgelet: dit geldt enkel voor Vlaanderen.  Andere gewesten gelden andere regels.

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button