Fiscus na overlijden, de belasting aangifte

Fiscus na een overlijden en de belastingen?

fiscus papierenHet is niet nodig de fiscus meteen te verwittigen. Na overlijden van een belastingplichtige moeten de erfgenamen de aangifte invullen. Zij zullen de belastingen moeten betalen of teveel ingehouden bedragen terugkrijgen. Bij het overlijden van een echtgeno(o)t(e), moet de overlevende partner die taak op zich nemen. Hij/zij mag daarbij kiezen voor een gezamenlijke belasting of voor een belasting als alleenstaanden.

Hadden beide huwelijkspartners een hoog inkomen en overleed de partner op het einde van het jaar, dan is een belasting als alleenstaande meestal aangewezen.Voordelen: hogere belastingvrije som voor elke echtgenoot, een hogere grens van de bestaansmiddelen om te bepalen of een kind nog ten laste is en geen toevoeging van de onroerende inkomsten van de partner aan het hoogste beroepsinkomen van de twee.

Bij een overlijden in het begin van het jaar of als één van de partners weinig verdiende, kan een aangifte als koppel beter uitkomen omdat u zo gebruik kan maken van het huwelijksquotiënt.(Deel inkomen meest-verdienende partner wordt overgeheveld naar de andere voor een mildere belasting.)
Voordelen: huwelijksquotiënt (ongeacht de datum van overlijden), meewerkinkomen (tot de datum van het overlijden), compensatie van verliezen tussen echtgenoten en mogelijke overdracht van toeslagen op de belastingvrije som.

U moet de keuze naast code 1012 of 1013 aanduiden.

Kruist u niets aan, dan wordt u als twee alleenstaanden beslast. Ongeacht uw keuze moet u twee afzonderlijke brieven invullen: één voor uzelf en één op naam van de overleden partner. Koos u voor een gezamenlijke belasting, dan voegt de fiscus nadien de dossiers zelf samen.

Als de weduwnaar of weduwe nog in hetzelfde jaar als zijn/haar echtgenoot óók overlijdt, moeten de nabestaanden de keuze maken.

 

Lees ook: Wat met de fiscus na overlijden

Voor meer informatie fiscus.fgov.be

Interessante website successierechten klik hier

Back to top button