Klein VerletNieuws

Gemeente Pepingen gaat rouwverlof voor eigen werkkrachten uitbreiden

Wanneer iemand van uw naasten komt te overlijden heeft men recht op klein verlet of omstandigheidsverlof.  Dit klein verlet waar men recht op heeft is afhankelijk van de familieband men had met de overledene.

Kamercommissie Sociale Zaken

In de Kamercommissie Sociale Zaken werd op 26 mei 2021 een wetsvoorstel van kamerlid Nahima Lanjri voor een uitbreiding tot tien dagen goedgekeurd en op donderdag 17 juni kreeg het de goedkeuring van de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De verenigde oppositie DVP-N-VA-CD&V bracht het aan op de gemeenteraad.

Bij overlijden van een partner of een kind voorziet de nieuwe beslissing tien dagen rouwverlof. Van die tien dagen zijn er drie die dienen te worden opgenomen tussen het moment van overlijden en de begrafenis. De overige zeven dagen zijn vrij te kiezen binnen het jaar na het overlijden. Het gaat dan over het overlijden van een partner of een kind zoals we onlangs al in een artikel schreven op onze website. Deze wetswijziging is ook geldig voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg.

Personeelsleden van lokale en regionale besturen

Personeelsleden van lokale en regionale besturen hebben volgens het rechtspositiebesluit van 7 december 2007 recht op vier dagen rouwverlof bij het overlijden van een kind en bij het overlijden van een partner. Lokale besturen kunnen in afwachting van de aanpassing van het rechtspositiebesluit in het Vlaams Parlement hun personeel tien dagen rouwverlof toekennen en gebruik maken van de mogelijkheid tot het verlenen van dienstvrijstellingen.

 Toegevoegd punt oppositie tijdens de gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad in Pepingen, van 29 juni 2021, stelden de oppositiepartijen CD&V, DVP en N-VA deze uitbreiding van het rouwverlof voor. Het toegevoegd over het rouwverlof punt werd unaniem goedgekeurd. De beslissing gaat in vanaf 1 juli 2021 voor al het gemeente- en OCMW-personeel. Pepingen is daarmee de eerste Vlaamse gemeente die het rouwverlof bij het overlijden van een kind en bij het overlijden van een partner voor hun personeel uitbreidt.

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button